Baggrunden for krigen i Afghanistan:
Olie og krig

Af Christoph Reuss

Det Texas-baserede oliefirma Unocal har længe haft planer for opførelsen af en olieledning gennem Afghanistan.

Fremtidens oliereserver
Udover at bryde det russiske monopol på olieledninger i området skal ledningen tjene til at føre olien fra „fremtidens olie reserver" i Central Asien.

Det interessante er, at Unocals vicepræsident allerede i februar 1998 i en amerikansk parlamentshøring udtalte, at „vi har fra begyndelsen af gjort det klart, at opførelsen af vores planlagte olieledning [gennem Afghanistan] ikke kan påbegyndes, førend man har set indsættelsen af en ny regering, som vores firma kan have tillid til."

Det, der nu sker, kan fortolkes som forberedelserne til at få indsat en sådan ny regering, efter at årelange forhandlinger med Taleban (der som bekendt blev hjulpet på fode af CIA i 1980erne i kampen mod Sovjet) vedr. olieledningen har slået fejl.

Den amerikanske invasion af Afghanistan i oktober var allerede planlagt i midten af juli, dvs. adskillige måneder før angrebene på World Trade Center.

Det handler om olie
Det langsigtede mål for krigen i Kosovo var også opførelsen af en olieledning (se f.eks. http://jurist.law.pitt.edu/forum-new22.htm). Her var den lokale guerrilla, KLA, der blev bakket op af NATO, ironisk nok også islamister, deriblandt følgesvende til Osama Bin Laden.

Hvis vi går endnu længere tilbage i tiden, handlede Golfkrigen også om olie og blev ligeledes iværksat på CIAs foranledning, hvilket den forhenværende amerikanske justitsminister General Ramsey Clark skriver i bogen „The Fire This Time" (Thunder’s Mouth Press, 1994).

Her anføres det, at CIA først såede uoverstemmelser mellem Irak og Kuwait og derefter tilkendegav overfor Saddam Hussein, at man fra amerikansk side ville lade ham slippe afsted med at invadere Kuwait. U.S.A. benyttede så senere hen den irakiske ‘aggression’ som en undskyldning for at gå ind i Saudi Arabien (for at „beskytte" landet mod Saddam Hussein) og derefter okkupere Irak og Kuwait.

Tilstedeværelsen af amerikanske tropper på saudi arabisk jord var, hvad der virkelig hidsede Osama Bin Laden op over U.S.A. og dermed forårsagede Bin Ladens sammenstød med den saudi arabiske regering og hans efterfølgende eksil i Afghanistan.

Fremsendt af Christoph Reuss creuss@bluewin.ch via peace@csf.colorado.edu søndag d. 14. oktober, 2001.
Oversat af Anja Johansen, MNF.