NORDICOM i København:
Det nordiske samarbejde har vind i sejlene

MNF var for anden gang vært for en konference for nordiske militærnægtere, det såkaldte NORDICOM. Mødet fandt sted i dagene fra fredag d. 2. til søndag d. 4. november og havde i alt 30 deltagere, hvoraf hovedparten kom fra Norge.

Af Øjvind Vilsholm

Konferencens hovedtema var fredsuddannelse, men der blev også plads til at diskutere andre relevante emner inden for det nordiske militærnægtersamarbejde.

Deltagere fra Norge og Finland
Fredagens vigtigste opgave for arrangørerne var at få afhentet deltagerne og sørget for, at de blev indkvarteret på Bellahøj Vandrerhjem. Det lykkedes glimrende under Anja Johansens ledelse. De norske nægtere havde taget bussen fra Oslo til København – de ankom kl. 14, og tre timer senere ankom den finske deltager med bus fra Stockholm. Endelig ankom foredragsholderen Kai Frithjof Brand-Jakobsen med fly fra Rumænien.

Konferencen blev indledt fredag aften med en kort præsentation af forholdene for militærnægtere i Finland, Danmark og Norge. Konferencen havde desværre ingen deltagere fra Sverige. De svenske våbenfri værnepligtige, der er det tætteste, svenskerne kommer på militærnægtere, havde nemlig deres årlige kongres ugen efter det nordiske nægtermøde.

Debat med folk på gaden
Det meste af lørdagen blev brugt på konferencens hovedtema: fredsuddannelse. Peter Mikael Hansen fra MNF’s bestyrelse holdt et kort oplæg om MNFs tanker om fredsuddannelse, og derefter stod dagens hovedforedragsholder Kai Frithjof Brand-Jacobsen for den videre inspiration.

Efter frokost var der mulighed for at deltage i tre workshops: Én om dagens hovedtema, fredsuddannelse, og én om etableringen af en norsk nægterforening. Den tredje workshop blev ledet af Kai Frithjof Brand-Jacobsen og handlede om fredsarbejde i praksis: Deltagerne tog en tur til Rådhuspladsen for at diskutere fred med folk på gaden.

Nærmere samarbejde i 2002
Søndag holdt Kai Frithjof Brand-Jacobsen et oplæg om fredsuddannelse og terapi. Her fortalte han bl.a. om, hvor vigtigt det er at arbejde med sig selv og udvikle sig for at kunne bidrage til fredsarbejdet.

Til slut blev det diskuteret, hvordan det nordiske samarbejde skulle fortsætte. Og det blev aftalt at nedsætte en koordineringsgruppe, som skal sørge for en mere løbende kontakt imellem de nordiske militærnægterorganisationer.

Vi takker Fredsfonden og 1. maj-fonden fordi de støttede den nordiske militærnægterkonference økonomisk.