At være mod Krig - at være mod Terrorisme

Af Jesper Klein, skuespiller

Ja! At være for Krig og være for Terrorisme. Jeg kender dem ikke - det er ikke Folk af min Omgangskreds. Men der maa være nogle. Det existerer stadig.

Da jeg blev voxen, skyndte jeg mig at melde mig ind i nogle Fredsbevægelser og den Slags. Jeg troede det hjalp, men der maa stadig være Folk, der tjener Penge paa det. I hvert Fald er det ikke længere Fattigfolk, der staar for Ledelsen i de Brancher.

Da Filmen om Falklandskrigen blev vist. Ja, man saa den i Fredsbevægelserne, og den blev ogsaa sendt til Militærakademierne. Saa tænkte jeg, for jeg er jo Dansker og dermed naiv, at nu ville der aldrig opstaa Krig mere. Det var jo ikke saa meget de der Scener med Røg og Bombning, der gjorde det store Indtryk. I Gaar var det Fredag, og saa skal man jo i Fjernsynet gennem Weekendens 5000 fiktive Mord.

Næ, det var Nærbilledet, hvor Argentineren ligger paa Jorden og siger „pleace, pleace" og alligevel fik han Bajonetten. Det var den engelske Underofficer, der efter en Fuldtræffer, som det hedder, var faldet på Dækket af Panserkrydseren, og Varmen i Metallet havde brændt hans Hænder og halvdelen af hans Arme af. Det var det, der gjorde Indtryk.

Jeg vil ikke med dette se ned paa Militæret. Det er dog Mennesker, der har søgt Uddannelse for at skabe Fred. Selv har jeg forsøgt at opdrage mig til Humanist.

At sætte Livet og Mennesket som altings højeste Maal. Det er svært - man faar ikke megen Hjælp i Folkekirken eller Folkeskolen.

Som Humanist har jeg Examen i Latin. Første Prøve var de puniske Krige. Den store Latinprøve var Gæsars Gallerkrige. Ovids „Elskovskunsten" læste vi i Oversættelse.

Selv er jeg født under anden Verdenskampagne. Tænk at ansvarlige Politikere vil faa sig selv til at kalde noget for Bombekampagne. Hvis man efter anden Verdenskampagne havde fortalt mig, at jeg som Voxen ville raade over flere Personautomobiler og være i Stand til at købe Sommerhus og have Centralvarme.

Til gengæld vil Du faa den hidtil største Forurening og blot paa Grund af Din Tilstedeværelse faa Vrøvl med andre Folkeslag.

Ja, det ville vi aldrig have troet. Vi startede paa et Nulpunkt, og kunne kun tro paa noget bedre.

Jeg er opdraget til at leve i Fordragelighed med mine Medmennesker.

Maatte jeg bede mine Medmennesker om at prøve at leve i Fordragelighed med mig.