Krig er ikke løsningen på terrorisme!

USA’s krig er en hævnkrig mod et af verdens fattigste lande. Afghanistan har igennem de sidste tyve år været igennem krig, borgerkrig, tørke og hungersnød. Osama Bin Ladens terroristorganisation er skabt med USA’s støtte i kampen mod kommunismen. Fjenden skifter, krigene forsætter – det er militarismens logik, og den fører til menneskelige tragedier igen og igen.

Krig er ikke en løsning, det er et problem. For at stoppe terror må man løse de bagvedliggende problemer. Bomber gør kun ondt værre. En hævnkrig vil blot styrke fanatikerne i deres verdensbillede og legitimere terrorismen. Den vestlige verden har fastholdt størstedelen af verdens befolkning i armod, mens den selv bliver stadig rigere. Fanatismen har sin rod i lande, hvor befolkningen ingen fremtidsudsigter har.

Der er ingen nemme løsninger. Kun langsigtede træk mod en mere retfærdig verdensorden vil fjerne grobunden for terrorisme. En fredelig verden kan kun skabes med fredelige midler.

Det er store og langsigtede mål. Militærnægtelse er at starte det nærmeste sted - med sig selv. Militærnægtelse er det enkelte individs mulighed for aktivt at arbejde imod militarismens vanvittige logik ved at nægte at deltage. MNF foreslår:

  • at alle soldater - uanset hvilken enhed de måtte skulle udføre tjeneste i - lytter til deres samvittighed og nægter at deltage i krig eller krigsforberedelse: nægt at adlyde ordrer, søg om overførsel til militærnægtertjeneste, desertér, sig NEJ!

  • at alle, der er involveret i krigsforberedelse, administrativt såvel som på produktionsanlæg, nægter at udføre ordrer, at de siger NEJ!

  • at journalister o.a. repræsentanter for medierne, der bliver bedt om at promovere og bakke op om krigsforberedelser, nægter at gøre det og i stedet insisterer på at skrive sandheden; at de også siger NEJ! at alle fredsaktivister bakker op om dem, der nægter at deltage i krig og krigsforberedelse, og gør direkte ikkevoldelig modstand mod krig!


Militærnægterforeningen