Nedlæggelse af Norges militærnægterforskole Hustad (Del 2)
Fælles nordisk udtalelse

Vedtaget på Nordicom 2001 vedr. planerne for nedlæggelse af den norske forskole på Hustad Lejr for Civile Værnepligtige:

Nordicom, den årlige fælles nordiske militærnægter konference, skal hermed tilkendegive sin modstand mod det norske finanslovsforslag omhandlende nedlægning af den norske forskole for militærnægtere på Hustad.

Nordicom 2001 bakker op om det norske talsmandsapparats udtalelse, der understreger, at
1) forskolen er en institution, som det er vigtigt at bevare
2) skolens pædagogiske struktur såvel som indholdsmæssige aspekt bør undergå omfattende revision
3) det norske finanslovsforslags økonomiske mål kan nås ved at reducere tjenestetiden for de civile værnepligtige til 12 måneder i lighed med den militære værnepligt.

At nedlægge et af de få forsøg på at etablere en fredsuddannelse i Norge, endda et forsøg der i øjeblikket studeres med stor interesse i andre lande, vil ikke forbedre den civile tjenestes indhold.