Nedlæggelse af Norges militærnægterforskole Hustad (Del 1)
Norge på verdenskortet

Af Anja Johansen

Fredag d. 12 oktober blev en sorgens dag for de ansatte ved Forskolen for sivile vernepliktige (de norske militærnægtere) på Hustad Leir - det ene af Norges to "svar på Slagelse," omend i en noget anderledes udgave. Denne dag fik de pludselig besked fra Justitsministeriet, der forvalter militærnægteradministrationen i Norge, om at der var stillet forslag om nedlæggelse af deres arbejdsplads - og dermed en central del af den norske militærnægtertjeneste.

Ingen opgradering
Forskolen blev oprettet i 1985 og har siden da arbejdet sig op til bl.a. at forestå Nordens eneste kursus i volds- og konfliktforebyggelse (VOKT) i tilknytning til militærnægtertjenesten. Som introduktion til tjenesten har militærnægterne mulighed for at vælge et 4 ugers intensivt kursus i enten den almindelige linie, hvor emner fra praktiske forhold til ideologiske spørgsmål vendes, eller i den såkaldte VOKT-linie, der er et forsøg på en praktisk anvendt konfliktløsningsuddannelse. De "VOKT-uddannede" nægtere aftjener deres værnepligt ved at gøre tjeneste som konfliktforebyggere på skoler samt i og omkring fritids- og ungdomsklubber.

Protester fra mange sider
Begge linier har dog i den seneste tid været udsat for kritik, dels vedr. indholdsmæssige mangler (den alm. linie), dels for inkonsekvent opfølgelse (f.eks. for voktarbejdere, der ender med stå for driften af skolekantiner). Men i stedet for at lytte til brugernes kritik og revidere ordningerne på de nævnte områder har man fra statslig side valgt at "begrave problemet" ved simpelt hen at nedlægge forskolen. Både de tjenstgørende nægteres talsmandsapparat og forskolens ansatte har forståeligt nok været rystede over denne pludselige udmelding.

"Tilbage til stenalderen"
I Danmark kom nyheden om de norske spareplaner ligeledes som et chok. Militærnægterforeningens bestyrelse er yderst skuffet over statsapparatets reaktionære fremfærd på et område, der ellers kunne bryste sig af realitetssans og fremsynethed, især i forhold til tankerne om at implementere et tilbud om fredsuddannelse i forlængelse af nægtertjenesten.:

"For os, der arbejder med militærnægtelse i andre lande end Norge, er det vigtigt at fokusere på at bevare og udbygge de gode ordninger, man ser i Norge.

De skulle nemlig gerne tjene som model for lignenede implementeringer andre steder!" udtaler Peter Mikael Hansen fra Militærnægterforeningens bestyrelse til NB.

"Er der konkrete problemer med ordningerne, må man søge at løse disse fremfor blot at få dollartegn i øjnene og råbe på lukning og fyringer.

Nedskæringsforslaget mht. forskolen er et uigennemtænkt og uhensigtsmæssigt forslag, der i den grad vil medvirke til at bombe respekten for en meningsfyldt tjenestetid for de norske militærnægtere tilbage til stenalderen."

2 dag
Set med danske øjne står forslaget om nedlæggelse af forskolen og dermed beskæringen af et centralt tjenestetidstilbud i skærende kontrast til den kendsgerning, at de danske militærnægteres introduktionsophold i Slagelse nu er nede på 2 dag og helt uden ideologisk relevante emner som eksempelvis undervisning i konfliktløsning/mægling eller lign. fredsuddannelsesrelaterede temaer. Og dette ovenikøbet i en tid hvor der - endog globalt set - er mere fokus end længe på nødvendigheden af nytænkning i forhold til både forebyggelse og løsning af de mange voldelige konflikter kloden rundt, der til stadighed fører til krig og yderligere voldsanvendelse.

"Mere end nogensinde er der brug for iværksættelse af konfliktforebyggende tiltag, f.eks. i form af indførelse af en fredsuddannelse i forbindelse med militærnægtertjenesten," konstaterer Peter Mikael Hansen.

"Vil man spare penge på budgettet kan man passende annulere militærnægternes to mdrs. straftjeneste, der er i opposition med EU-parlamentets anbefalinger om ens tjenestetid, så den civile tjenestetid ækvivalerer den militære." Til det foreløbige udspil kan Militærnægterforeningen kun gentage den norske hovedtalsmands konklusion, nemlig at "Regeringen svækker fredsarbejdet!"

"Forskolen gir oss anledning til å bli kjent med andre sivile vernepliktige på en god måte. Det faglige (rollespill, konfliktløsning og lignende) er godt å ha erfart enten vi er i vokt eller i annen tjeneste. Det at Norge har forskole, setter Norge på verdenskartet. Det er et eksempel for andre land som behandler sivile vernepliktige på en dårligere måte. Det er fint om alle fylketillitsmenn ber stortingsrepresentantene i fylket (amt, red.) sitt om å støtte skolen. Og det haster."

Støtteerklæring fra militærnægtere på forskolen 3. nov. 2001.