Godt nyt fra broderfolket:
Norske militærnægtere på vej med forening

Af Øjvind Vilsholm

Alt tyder nu på, at Militærnægterforeningen inden længe får en søsterforening i Norge. En kreds af militærnægtere i de norske militærnægteres talsmandsorganisation, SVTU, arbejder nemlig på at danne en militærnægterforening efter dansk forbillede.

Der har længe været interesse for at få en forening, der kunne arbejde aktivt for at oplyse om militærnægtelse. Igennem de sidste tre-fire år har der været et par spæde forsøg på at stifte en forening, men hver gang er det blevet ved snakken.

Denne gang ser det imidlertid meget lysere ud, og grundlaget er i orden. I de senere år har der nemlig været 2-3000 militærnægtere om året i Norge, så der er masser af potentielle medlemmer.

Stifter foreningen i 2002
En arbejdsgruppe i SVTU har igennem de sidste par måneder arbejdet på projektet, og de er nu klar til at lancere projektet på en festival for militærnægtere i weekenden d. 8.-9. december. "Ideen er, at vi nu lancerer projektet, så folk har mulighed for at melde sig. Men den stiftende generalforsamling vil vi først holde i løbet af næste år," fortæller hovedtillidsmand Terje Karlsen til NB, og han siger videre: "I første omgang lægger vi op til, at der kan etableres lokale afdelinger, hvor arbejdet så kan foregå, indtil vi holder stiftende generalforsamling for den landsdækkende forening."

Meget tyder på, at det er en god idé at lade det lokale arbejde komme i gang først. I hvert fald er det netop her, hvor MNF’s arbejde har haft det svært i løbet af det seneste år.

Glæde i Norden
Nyheden om, at der nu er en norsk militærnægterforening på vej, blev hilst velkommen på det nordiske militærnægtermøde i København d. 2.-4. november. Især i Danmark var glæden stor. Anja Johansen fra MNF’s bestyrelse var blandt de glade: "Vi har haft et nært samarbejde med de norske militærnægtere igennem de sidste 6-7 år, og det har da været ærgerligt, at vi hvert år har skullet reetablere kontakten. Nu er der endelig mulighed for at etablere et samarbejde med en fast kontakt."

Godt for kontinuiteten
Anja Johansen mener, at en kommende norsk militærnægterforening vil tilføre det nordiske militærnægtersamarbejde ny energi. "Hidtil har MNF været det eneste faste holdepunkt i det nordiske nægtersamarbejde. Det har været et stort ansvar for vores lille forening, men det vil være oplagt, at den nye norske militærnægterforening overtager rollen som hovedansvarlig i det nordiske samarbejde, "siger Anja Johansen til NB. Hun betoner, at det nok vil tage et par år før den norske militærnægterforening kan overtage MNF’s rolle som kontinuerligt element i det nordiske samarbejde.

"Men på længere sigt, vil de få en meget større og mere slagkraftig organisation, end vi har i Danmark," spår den gæve MNF-kvinde.