Nyt fra tyrkiet
Antimilitarister fremmedgør folket

Af Kasper V. Rasmussen

I en udtalelse til pressen i maj 1998 udtrykte Mustafa Seyhoglu, Yasin Yildirim og Goekhan Birdal deres støtte til den da fængslede militærnægter Osman Murat Ulke. Dette er årsagen til, at de i dag er anklaget for at "fremmedgøre folket fra den tyrkiske hær". De tre medlemmer af Istanbul Antimilitarist Initiative skal for retten den 5.december.

Den lovgivning de anklages efter er i klar strid med menneskerettighederne. Retten til at tænke og tale frit er tilsidesat. De tre antimilitarister skal, på trods af at de er civile, dømmes for en militærdomstol. Domstolen i Istanbul har nemlig frifundet dem i forhold til de civile love, men sendt sagen videre til den militære domstol. De risikerer op til to års fængsel for deres udtalelser.