Indkaldelse
til
generalforsamling

Lørdag den 24. februar 2001 kl. 13.
Dronningensgade 14,
(Christianshavn)
I Fredsfondens hus, i Fredsfondens mødelokale på 1. sal.

Alle er velkomne

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Kassererens beretning; regnskab 2000 og budget 2001.
 4. Indkomne forslag:
  1. Arbejdsplan 2000.
  2. Fastsættelse af kontingent 2001.
  Yderligere forslag skal være bestyrelsen ihænde senest fredag den 9. februar 2001.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor og kasserer og ditto suppleanter.
 7. Eventuelt
Bestyrelsen