Vellykkede foredrag på gymnasier

MNF har endnu en gang deltaget i de studieorienterende møder

Af Øjvind Vilsholm

Selvom færre og færre bliver ind-kaldt, er der stadig mange gymna-sieelever, der vil høre om militær-nægtertjenesten.

NB var med til studieorien-terende møde på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød.


Stort bifald
Et par hundrede gymnasieelever har sat sig til rette i Festsalen og venter på, at de 24 foredragsholdere skal præsentere sig. For MNF's foredragsholder gælder det om at få fyret sin præsentation af, lige efter at officeren fra forsvaret har præsenteret sig.

Det er altid godt, at være den, der får det sidste ord, og samtidig skaber det ekstra opmærksomhed at mod-sætningerne mødes.

Også denne dag lykkes det, og der er stort bifald fra salen, da MNF har præsenteret sig.

Kan man snyde sessionen?

Efter præsentationen går eleverne ud til de enkelte foredragsholdere, som har fået tildelt lokaler rundt om på skolen.

MNF har fået tildelt Depot 1A. Det lyder ikke rart, men det viser sig, at det er et glimrende lille lokale med et rundt bord med otte stole omkring og en tavle.

"Militærnægteruddannelsen" står det på døren. Seks elever vælger at høre om militærnægtertjenesten i første runde. To af dem har allerede været på session. Thomas har trukket et nummer omkring de 7000 og er dermed ret sikker på at skulle aftjene værnepligt. Daniel har trukket nummer 732 og er således stensikker på, at han skal ind - han har allerede indsendt sin ansøgning om militærnægtertjeneste. De øvrige fire deltagere har ikke været på session endnu, men de har modtaget helbreds-spørgehæftet. Jens Kongsgaard fra MNF fortæller om sessionen, og hvordan den forløber. De to, der har været på session får lov til at fortælle, hvordan de oplevede det.

Flere spørger interesseret til muligheden for at blive kasseret, men Jens råder folk til at spille ærligt spil.

"Det kan godt være, at man kan svindle sig til en dårlig ryg eller simulere astma. Men man ved aldrig, hvornår det kommer til at indhente jer," forklarer Jens, og tilføjer:

"I dag er der ikke nogen, der har adgang til ens papirer, men man kan jo ikke vide, hvordan reglerne er om 10 år. En gang i fremtiden kan det jo være, at I vil have et job, hvor I skal være fuld-stændig raske, og så er det jo ærgeligt, hvis I har stående i jeres sessionspapirer, at I har en eller anden defekt, hvis det ikke passer. Og det er altså ikke værre at aftjene militærnægtertjeneste, end at I kan klare det," forsikrer Jens.

Interessante udstationeringssteder
Da Jens har fortalt alt om sessionen og forklaret, hvordan man selv kan få indflydelse på længden af sin tjenestetid som nægter, går han over til at fortælle om selve tjenesten.

Der er stor interesse for at høre konkrete eksempler på udstationerings-steder. Jens remser de steder op, der findes i Hillerød.

Det er ikke de mest spændende steder, der findes - fo
r det meste børne-institutioner - så folk kan ikke rigtig forstå, at mange ifølge Jens skulle være glade for deres nægtertid.

Men da Jens begynder at fortælle om, hvad man ellers kan komme til at lave stiger interessen, og flere lyser op, da de hører, at man kan blive udstation-eret på musikstedet Vega og Det Ny Teater. Også lønforholdene skal sættes på plads. Én af deltagerne har hørt, at man får en meget lav løn, hvis man nægter, så Jens må lige gennemgå militærnægternes lønforhold, så alle kan se, at det rent økonomisk kommer ud på eet, om man er nægter eller er soldat i otte måneder.

Man skal være imod militæret
Én spørger om, man selv kan finde et udstationeringssted, og Jens forklarer, at det sådan set godt kan lade sig gøre, men at det altså er stedet, der skal søge om at blive oprettet, og at det selvfølge-lig ikke kan øremærkes til en bestemt person.

De seks ungersvende får udleveret MNF's rådgivningspjece Militærnægter-vilkår, en folder om MNF og det seneste nummer af NB, inden de forlader lokalet.

Jens betoner, at man skal nægte, fordi man er imod militæret, og det synes der at være enighed om rundt om bordet. Og så er det jo kun godt, at flere synes, at militærnægtertjenesten byder på gode muligheder.

Kvindelig værnepligt?
I anden runde er der fire tilhørere. En, der har været på session og har trukket et lavt nummer - han har allerede søgt om at blive nægter.

En anden, har ikke en gang fået sessionens helbredsspørgehæfte endnu.

De to øvrige deltagere skal slet ikke på session, for de er nemlig piger. De er bare kommet for at høre, hvad militærnægtertjenesten går ud på...

Ud over den nødvendige information bliver der i denne runde også tid til at diskutere værnepligt kontra professionel hær. Pigerne synes egentlig, at det er uretfærdigt, at de slipper fri. Men de er da glade for det, selvom de da også synes, der er nogle spændende ud-stationeringssteder for nægtere.

Vigtigt at være med
Det er forskelligt, hvor mange elever der vælger at høre om militærnægter-tjenesten - mødet giver jo omkring 30 foredrag at vælge imellem.

De fleste foredrag handler om videre-gående uddannelser, som er mødets primære formål.

En del gymnasier vælger desuden at give eleverne et par yderligere tilbud som regel højskoleophold, udlandsophold og militærnægtertjenesten. Normalt vælger 8-10 elever at bruge den ene runde på at høre MNF's oplægsholder.

En succes
Men for os er succes'en allerede i hus, når eleverne har hørt, at vi findes, og det bliver alle gymnasiets elever gjort opmærksom på - alene ved at de overværer den indledende præsen-tationsrunde.

Inden NB's deadline havde MNF deltaget i møder på Gl. Hellerup Gymnasium, Borupgård Amtsgym-nasium (i Ballerup), Espergærde Gymnasium og altså Frederiksborg Gymnasium.

På de fire møder har i alt 46 elever hørt MNF's oplæg.


Jens Kongsgaard fortæller om militærnægtelse