Snyderi ved sessionen en myte

Af Peter Mikael Hansen

Ifølge sessionslæge Mogens Sørensen, der tager sig af helbredstjek ved sessionen i København er de unge "ikke hårde nok til at kunne snyde sig igennem", skriver Politiken.

Ifølge Politiken er det en myte, at mange unge mænd snyder sig til et liv uden værnepligt.

"Lægen gennemskuer knægten. Lægerne er simpelthen for drevne til, at de unge kan løbe om hjørner med dem. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at der er en enkel i ny og næ, der snyder sig til at blive kasseret", siger oberstløjtnant Jørgen Storm, Forsvarets Rekruttering og Værnepligt, til Politiken.

Mon sessionen og oberstløjtnant Jørgen Storm m.fl. bekymrer sig om de unge knægte, som er blevet erklæret egnet, men som ikke var det?

I 1998 valgte 8,8% af de værnepligtige at nægte. I 1999 var tallet kun 7,6% , og sidste år nægtede 6,2 % af alle de mænd, der kunne bruges til militærtjeneste.

Tallet skyldes, at antallet af tvangsindkaldte er halveret.

"Når færre indkaldes, sker der helt enkelt det, at færre bliver tvunget ind. Der er jo nogen, der melder sig frivilligt, derfor behøver man ikke indkalde så mange mod deres ønske," forklarer Piet Mertz fra Militærnægterforeningens bestyrelse. Hvis gruppen af frivillige hvert år mere eller mindre er konstant relativt set, og der samtidig indkaldes færre, vil der være færre nægtere.

Derfor skal det reelle nægtertal ses i forhold til tvangsindkaldte, og her falder procenten ikke, tværtimod er det i runde tal 1/3 af alle unge danske tvangsindkaldte mænd, som nægter.

I første halvår af 2001 blev 38,1 procent kasseret. 9,3 procent blev erklæret begrænset egnet.
Kilde: Indenrigsministeriets beredskabskontor og Politiken.