MNF oplyser på gymnasier og HF-kurser

Af Øjvind Vilsholm

Fra midten af oktober frem til begyndelsen af december deltager Militærnægterforeningens aktivister på studie-orienterende møder i Københavnsområdet. Du kan stadig nå at melde dig som foredragsholder. MNF har siden 1995 tilbudt at møde op til de studieorienterende møder på gymnasier og HF-kurser. De senere år har vi valgt at koncentrere os om de møder, der finder sted i Hovedstadsområdet – her ønskede knap 10 gymnasier sidste år at få besøg af MNF.

Ekstra tilbud til gymnasierne
De studieorienterende møder arrangeres af Center for Information om Videregående Uddannelser (IVU*C). IVU*C tilbyder gymnasierne at vælge en række vejledere fra ca. 30 forskellige uddannelser. MNF er desværre ikke en del af det hold vejledere, IVU*C tilbyder – militærnægtertjenesten er jo ikke en uddannelse. Men forsvaret er en fast bestanddel af møderne, hvor de møder op og præsenterer officersuddannelserne i både hær, flåde og flyvevåben.

Piet Mertz fra Militærnægterforeningens bestyrelse, der koordinerer MNF’s deltagelse i de studieorienterende møder, tager situationen med knusende ro: "Oplysningen om militærnægtertjenesten har aldrig haft faste rammer at deltage i. Men mange skoler tager imod vores tilbud, og det er jo et tydeligt tegn på, at de mener, vores oplysning er lige så relevant som forsvarets markedsføring af officersuddannelserne," siger Piet til NB.

Meld dig som foredragsholder
Har du lyst til at tage ud på et par gymnasier og fortælle om militærnægtertjenesten, så ring eller skriv til MNF’s kontor: Tlf. 32 57 67 25 e-post: MNK@FRED.dk

Du behøver ikke vide alt om militærnægtertjensten for at blive foredragsholder. Du vil blive grundig oplært i de vigtigste regler, og dit første foredrag vil du holde sammen med en af MNF’s erfarne fordragsholdere.