Finsk totalnægter i gang med 59-dages afsoning

Af Anja Johansen

17. juli påbegyndte den 22-årige finske totalnægter Antti Rautiainen afsoningen af en dom på 59 dages fængsel i Katajanokka-fængslet i Helsinki.

Dommen er kulminationen på en række bøder, som Rautiainen gennem de sidste fire år er blevet idømt, dels pga. hans totale afvisning af det militære værnepligtssystem, dels fordi han har deltaget i fem forskellige demonstrationer og civil ulydighedshappenings i perioden 1997-1999.

Totalnægtelse - et reelt valg
Totalnægtelse kan beskrives som den mest konsekvente form for afvisning af værnepligtssystemet og bliver i Finland ofte valgt af den årsag, at den almindelige militærnægterstatus ikke beskytter militærnægtere mod militær anvendelse i en evt. krigssituation. I Finland respekterer man med andre ord kun retten til militærnægtelse i fredstid.

Den onde cirkel
Det ser nu ud til, at Antti Rautiainen, der er inkarneret totalnægter og end ikke vil deltage i sessionsakten, står overfor en langt ophold bag tremmer.

Som reglerne p.t. er indrettet, sker der det, at den totalnægter, der møder til session men afviser at aftjene nogen form for tjeneste, straffes med en fængselsdom til umiddelbar afsoning. Den totalnægter, der derimod helt afviser at møde til session, idømmes først bøde for sin udeblivelse, hvorefter han så genindkaldes og evt. eftersøges af politiet. Hans fortsatte udeblivelse fra sessionen straffes så igen med bøder - og så kører den onde cirkel, der stiller totalnægteren værre og værre dag for dag. Situationen kan, som i Anttis tilfælde, fortsætte i flere år, ikke mindst da det stigende beløb for bøderne, som de færreste totalnægtere har råd til at betale, omsættes i dage til afsoning i fængsel. Oven i dette kan totalnægteren samtidig se frem til endnu 197 dages ubetinget fængsel for afvisningen af værnepligtssystemet.

Antti Rautiainen skulle have været indkaldt til militær tjeneste i november 1997, så hans sag har kørt i næsten 4 år. I dette tidsrum har han afvist at lade sig indkalde ti gange - med både bøder og fængselsstraffe som konsekvens.

Forslaget afvist
I 1994 blev der til den finske lov om værnepligt tilføjet et afsnit, der havde til hensigt at sikre totalnægtere mod at blive dømt for samme ‘forseelse’ flere gange. Desværre har tilføjelsen intet at sige i praksis, hvilket førte til, at emnet blev bragt op igen i efteråret 1999, da med-lemmer af det finske parlament stillede spørgsmål til „flergangsdomme for totalnægtere." Men forsvarsminister Jan-Erik Enestam afviste forespørgslen med den begrundelse, at han ikke så grund til at ændre lovgivningen...

I solidaritet med de finske militærnægtere opfordrer MNF derfor sammen med den finske militærnægter-organisation AKL (Aseistakieltäytyjäliit-to) alle NBs læsere til at sende protest-breve til den finske forsvarsminister, der har flg. adresse:
an-Erik Enestam,
Minister of Defence
P.O. Box 31 00131 Helsinki, Finland
tel. (+) 358-9-1608 8100
fax (+) 358-9-653 254
e-mail: jan-erik.enestam@plm.vn.fi

Du kan kontakte AKL pr. e-mail på adressen akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi. På deres hjemmeside http://www.aseistakieltaytyjaliitto.fi/ kan du finde flotte fotos af deres aktioner.

På flg. links: http://sweden.indymedia.org/front.php3?article_id=7867&group=webcast og http://www.aseistakieltaytyjaliitto.fi/muuri/ finder du billeder af den seneste aktion, der fandt sted d. 23 august foran fængslet i Helsinki til støtte for Antti Rautianen. En antimilitaristisk gruppe ved navn „Muurinmurtajat" („Wall Breakers"), der praktiserer civil ulydighed, kastede et reb op på Katajanokka-fængslets mur og gav sig til at grave en tunnel nedenfor fængselsmuren som en symbolsk tilkendegivelse af deres utilfredshed med, at man fængsler folk pga. deres overbevisning. Da antimilitaristerne havde gravet i ½ time, stoppede politiet aktionen, og selv om de konfiskerede materiale fra en af aktivisterne med henblik på senere retsforfølgelse, blev ingen anholdt ved aktionen.