Netværk til Støtte for Forfulgte Militærnægtere
Tekst og foto: Peter Mikael Hansen

Militærnægterforeningen (MNF) har oprettet et netværk til støtte for flygtede, forfulgte og/eller undertrykte militær-nægtere, hvor de end måtte befinde sig rundt om på kloden.

Nægtere lever illegalt i Budapest
Anledningen er specifikt de flygtede serbiske militærnægtere, der lever mere eller mindre illegalt i Budapest under kummerlige forhold. Netværket har allerede indsamlet adskillige tusinde kroner, der er gået ubeskåret til militær-nægterne og desertørerne i Budapest.

Seobe99
Militærnægterne og desertørerne har, siden NB omtalte dem i sidste NB (NB 4 2000), formået at oprette en forening, de kalder Seobe 99. Præsidenten for deres nyoprettede forening, Sinisa, takker i en mail til MNF for 'stor moralsk og økonomisk støtte'. Denne tak er hermed givet videre til NBs læsere.

 


Seobe99-præsident Sinisa.

Serbiske nægtere i en lejlighed i Budapest.
Arbejder frivilligt
Nogle af de serbiske militærnægtere arbejder i øjeblikket frivilligt på en serbisk radiostation, der sender fra Budapest. De følger med spænding situationen i Serbien og håber på at kunne komme tilbage hurtigst muligt, men indtil da har de brug for penge.

Et lignende netværk findes i Tyskland. Herfra har nægterne hidtil modtaget den største støtte.

Støtter også andre
MNF har traditionelt tidligere også støttet militærnægtere i eksempelvis Tyrkiet og Grækenland.

Som man kan læse mere om i artiklen "Den serbiske ikkevolds-revolution", vil der sikkert fremover stadig være behov for at støtte nægterne i Grækenland og Tyrkiet.

I øjeblikket går pengene til serbiske militærnægtere i Budapest.

Hvis du ønsker at støtte de strandede nægtere i Budapest, så støt økonomisk Netværk til Støtte for Forfulgte Militærnægtere. Send et bidrag til MNF's giro: 111 888 9, mærk Netværk.