Sejr for Karanikas

Af Kasper Verdel Rasmussen

Nikos Karanikas blev 27. juni frifundet for alle anklager om desertion!

Karanikas tilhørte den gruppe, der havde nægtet militærtjeneste, før Grækenland fik en militærnægterlov 01.01.1998.

Internationalt pres
Hans Dijkman fra EBCO (European Bureau for Conscientious Objection) var tilstede, og vidnede i retssagen til fordel for Karanikas. Han fortæller, at Karanikas sad i fængsel fra august til december 1995 for at nægte militærtjeneste. Efter sin løsladelse var han blevet indkaldt igen, og han anmodede om militærnægterstatus.

Dette gjorde han igen, efter at militær-nægterloven trådte i kraft i 1998.

I Grækenland kan man ikke få militær-nægterstatus, hvis man Ún gang har været soldat. Karanikas' ansøgning blev i første omgang afvist med den be-grundelse, at han blev betragtet som soldat under sit fængselsophold.

Efterfølgende blev han anklaget for desertion, og nu, efter adskillige udsæt-telser af retssagen, blev han frifundet.

Dijkman understreger sagens prin-cipielle natur, idet den åbner op for, at alle, der tidligere har siddet fængslet for at modsætte sig militærtjeneste, ikke nødvendigvis betragtes som havende været soldater og derfor kan søge om militærnægterstatus.

Siden frifindelsen af Karanikas har politiet forsøgt at anholde Lazaros Petromelidis. Han er medlem af den græske militærnægterforening og har tidligere været fængslet for sin militær-nægtelse. Den græske militærnægter-forening tolker anholdelsesforsøget som en form for hævn efter Karanikas' sejr. Petromelidis sag var i juni måned blevet udsat et år på grund af sygdom.