Protestmøde mod missilskjold

Af Piet Mertz

Fredsorganisationer over hele verden formulerede en protest imod Missilskjoldet og kaldte til aktion lørdag d. 7.oktober.

I Danmark havde Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe indkaldt til protestmøde for nedrustning og imod Missilskjoldet. Parolen lød: Missilskjold = oprustning. Anledningen var USAs stadigt mere aktive planer om at forberede et missilforsvar, selv om det strider mod indgåede aftaler, bl.a. ABM-traktaten og provokerer til ny oprustning.

For at gennemføre dette 'Missilskjold' kræves udvidelse af flere radarstationer, bl.a. Thuleradaren i Grønland. Flere politikere, også i Grønland, har taget klart afstand fra USAs planer.

Josef Motzfeldt, landsstyremedlem i det grønlandske Landsstyre, mener, at Grønland må tage afstand fra denne oprustning og arbejde for nedrustning.

Regeringen tavs
Den danske regering er tavs, men et flertal af grønlænderne er på linie med deres landsstyremedlem. De ønsker ikke 'Missilskjoldet' til øen.

Anton Aggernæs, fra Danske Læger mod Kernevåben, opfordrede ligeledes til nedrustning i stedet for oprustning og blev bakket op af Finn Ekman fra Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed.

'Den danske regering er tavs. Lad os bryde tavsheden og kræve, at Danmark siger klart nej til denne oprustning.

Kravet må være nedrustning', skriver Ekman i en omdelt løbeseddel.

Løbesedler
Under protestmødet blev der uddelt løbesedler, hvor folk blev orienteret om og opfordret til at arbejde videre for nedrustning og imod missilskjoldet og oprustningen. 'Protestmødet kan ikke stå alene, arbejdet fortsættes, indtil den danske regering og det grønlandske landsstyre melder klart ud. Grønland skal ikke være bombemål. USAs nationale missilforsvarsprojekt, NMD, vil føre til øget militær oprustning, især på det atomare område', stod der i en pjece, fredsaktivisterne delte ud under protestmødet. Desværre mødte der kun en meget lille håndfuld aktivister frem.

'Der er behov for, at flere inddrages i modstanden', siger Finn Ekman fra Samarbejdskomiteen til NB. 'Det kan gøres ved afholdelse af høringer om de problemer, som skabes ved et brud på ABM-traktaten - en konsekvens af etableringen af Missilskjoldet', fortsætter Finn Ekman. Finn Ekman slutter med en opfordring og invitation til at deltage i aktiviteter, der kan samle freds-kræfterne. Tilmeld dig via MNF. Ring til MNF på tlf. 32 57 67 25, eller mail til MNK@FRED.dk og fortæl du vil være med i arbejdet for edrustning og imod Missil-skjoldet.