Nyheder

UNDP
Det vil koste 80 milliarder dollars ekstra om året at dække alle menneskers basale behov. Til sammenligning havde de 100 største selskaber en omsætning på 400 milliarder dollars i 1998.
(UNDP 2000)

Soldater vender den Internationale Brigade ryggen
Soldater vil hellere have et civilt job end ansættelse i Den Danske Internationale Brigade (DIB). Brigaden er under pres pga. alvorlig mangel på soldater, skriver Jyllands-Posten 21.10.2000. Næstformanden for Centralforeningen for Stampersonel, chefsergent Gerhard Simonsen skønner, at der mangler omkring 1000 nye frivillige.

I en storstilet hvervekampagne opfordrer hæren 37.500 hjemsendte soldater til at melde sig og skrive under på de nye fire-årige DIB-kontrakter.

Årsagen til brigadens manglende personel skyldes hovedsageligt den store konkurrence fra det private erhversliv, skriver JP.

Nej til militærhjælp
Ja til humanitær hjælp

Generalsekretæren for Kirkens Nødhjælp i Norge, Atle Sommerfeldt, kritiserer den norske regering for at påtage sig opgaven med at lede KFOR-styrken i Kosovo.

Han mener, at Norge kan skabe mere fred for pengene ved at bruge den på humanitære projekter.

Han peger på, at forholdet mellem de penge Norge bruger på militærhjælp og humanitærhjælp er 90-10.

(DR tekst TV 10.8.2000)