Militaristiske radikale ministre

Af Henning Sørensen

Gennem et par generationer var Det Radikale Venstre fredsfolkenes og militærnægternes primære parti p.g.a dets klare antimilitaristiske profil. Men i denne sommer har to radikale ministre på skammelig vis illustreret den totale kovending, Det Radikale Venstre har foretaget i sin holdning til militær.

Først sagde kirkeminister Johannes Lebech god for, at konfirmander i Århus deltager i hjemmeværnsøvelser som led i konfirmationsforberedelserne, og nu har udviklingsminister Anita Bay Bundegaard bevilliget dansk ulandsbistand til at uddanne militærets folk i bl.a. Mozambique og Ghana.

For mig er det skandaløst, at danske skattekroner ødes bort til militæruvæsnet i lande, hvor netop miliæret er blandt hovedårsagerne til fattigdom, diktatur og flygtningestrømme.

Afskaf militæret
Ved et møde på Grenå Afholdshotel i 1950 talte en af dem, der i mine unge år var med til at udstikke det, der for mig blev livets retning, højskolelærer og folketingsmand for Det radikale Venstre, Kristian Nyggard (1883-1954).

Han er en af mine forgængere i Danmarks Afholdsforenings formandsstol (fra 1947-1952). Efter Kristian Nygards foredrag spurgte en ung mand, der oplyste, at han netop var hjemsendt fra soldatertjeneste, om Kristian Nygard ville medvirke til at demokratisere militæret. Nygaards svar faldt prompte: "Militæret kan ikke demokratiseres, det skal afskaffes!".

Det var radikal tale.

SF tier med hovedårsagen til flygtninge: Militær!
Flygtningedebatten optog ifølge TVs uddrag fra SFs landsmøde meget af dettes tid, og dermed er også SF et spejl af sin samtid - og af den kommende valgkamp. Men for en "gammel" militærnægter og veteran i SF var det beskæmmende at opleve, at hovedårsagerne til at mennesker drives på flugt - militær og militarisme - ikke blev nævnt med et ord! SF startede i sin tid på kravet om afskaffelse af dansk militæruvæsen: men det var dengang. I dag er SF blevet "ansvarlig" og betragter militær som en del af sikkerhedspolitikken. Som om militær nogensinde har skabt andet end usikkerhed og flygtningestrømme!

Jeg har ikke fortrudt, at jeg efter 34 år i SF har flyttet mit politiske engagement længere til venstre.