Nordisk MILITÆRNÆGTERMØDE
i København 2-3-4. november 2001

Det årlige nordiske militærnægtermøde, bedre kendt som Nordico, har - med enkelte undtagelser - været afholdt siden 1985.

I år finder mødet sted på dansk grund, idet MNF har påtaget sig værtskabet for mødet, hvor repræsentanter fra beslægtede norske, finske og svenske organisationer vil deltage.

Fredsuddannelse
Tema for årets Nordico vil overordnet set være "Fredsuddannelse" - med fokus på bl.a. emner som uddannelse i konfliktforebyggelse/løsning og lign. former for bevidstgørelse, ifht. hvordan verden kan gribes lidt fredeligere an...
- gerne helt fra nægtertjenestens start.

Til illustration kan nævnes, at militærnægtere i Norge eksempelvis har mulighed for at gennemgå kursus i "Volds og konfliktforebyggende tiltag," og at der i Sverige findes meritgivende uddannelsesinitiativer indenfor området, mens vi i Danmark halter bagefter.

Meningsudveksling
Med dette tema håber Militærnægterforeningen at lægge op til en udbytterig erfarings- og meningsudveksling imellem de nordiske landes repræsentanter, da MNF ser emnet som særdeles vigtigt - og som en oplagt mulighed for nordisk samarbejde på tværs af grænserne, med inspiration og gerne forandringer til følge.

Har du emner, materiale eller oplæg, du har lyst til at bidrage med til dette års Nordico, har du spørgsmål vedr. arrangementet, eller er du simpelt hen interesseret i at deltage i konferencen, kan du henvende dig til MNFs kontor (tlf.: 32576725, e-mail: MNK@FRED.dk), eller du kan kontakte Anja Johansen (anja@FRED.dk).

Konferencen vil blive afholdt på Bellahøj Vandrehjem (ca. 5 km. fra Rådhuspladsen), hvor der også vil være indlogering af udenbys gæster.

Der vil blive tale om et deltagergebyr til dækning af konferencepapirer og mad. (Ønskes der overnatning, kan dette arrangeres ved henvendelse til MNF).

Konferencen starter med velkomst fredag kl. 17.00 og efterfølgende middag og strækker sig over lørdag til søndag efter frokost kl. 13.30.

På programmet vil både være oplæg fra deltagerlandene og relevante "eksperter" samt workshops med efterflg. plenumfremlæggelser og diskussion.