Europaparlamentet vedtager militærnægterresolution

Europaparlamentet vedtog den 5. juli 2001 en resolution "angående fundamentale rettigheder i den Europæiske Union". Heri anbefaler Europa-parlamentet i artikel 53, at "Grækenland bør overholde retten til militærnægtelse til punkt og prikke, uden skelen til religiøse begrundelser, og at medlemslandene i særdeleshed bør tilbyde en alternativ tjeneste til den militære med samme tjenestetid, og som ikke antager form af straf", skriver EBCO International Secretariat.

Dermed gentager og understreger Europaparlamentet allerede vedtagede resolutioner angående militærnægtelse.

Det afgørende i denne forbindelse er understregningen af militærnægtertjenesten som en alternativ tjeneste, som ikke må antage form af straf og ej heller være af længere varighed end den militære, samt den eksplicitte opfordring til Grækenland.