Kold Krig 2

Umiddelbart efter afslutningen på den første Kolde Krig anede man allerede konturerne af den næste.

Hvis man håbede på global nedrustning, omfordeling af penge fra militær til velfærd og nedlæggelse af militære blokke og alliancer, er man blevet skuffet: NATO udvider; oprustning, militære aktioner og krige hører til dagens orden, og på det seneste har USA trukket konturerne endnu skarpere op med sine planer om et missilskjold. Med disse planer er den anden Kolde Krig en realitet.

Det militær-industrielle kompleks i USA ønsker sammen med sine politiske støtter et "National Missile Defence" (NMD), et "missilskjold." Dermed er det - som ved begyndelsen til den første kolde krig - også denne gang USA, der presser en ny oprustnings- og kold-krigs-spiral i gang.*

Ved egenhændigt at bryde aftaler og traktater med udviklingen af dette missilskjold, som logisk nok, set med traditionelle magthaveres øjne, skaber en kraftig forskydning af magtbalancen imellem de største militærmagter på banen, bidrager USA i flyvende stil til at sænke temperaturen i det globale kold-krigs-klima med adskillige grader, i første omgang overfor Rusland og Kina.

En sådan magtbalanceforskydning vil Rusland og Kina uvilkårligt ønske selv at påvirke - formodentlig via oprustning.

Der er derfor ingen tvivl om, at USAs ønske om at udvikle et missilskjold vil bidrage til en ny oprustningsspiral og sandsynligvis en skærpelse af kold-krigsklimaet, primært imellem USA og Kina, men også imellem USA og Rusland, og andre lande må formodes at følge trop. Indien, Pakistan, Iran, Irak og Israel. Perspektiverne er uhyggelige.

Først og fremmest øger et missilskjold paradoksalt nok risikoen for krig. Idet øjeblik en stat føler sig usårlig, er fristelsen til at benytte sig af en "slå-først-strategi" nærliggende.

Kombinationen af en enorm konventionel hær og et missilskjold virker skræmmende, med gensidig frygt og mistillid til følge. Men derudover vil endnu en oprustningsrunde desuden øge forskellen mellem rig og fattig. De penge, der på verdensplan brændes af på dette militære vanvid, burde i stedet være brugt på global velfærd i form af fattigdoms- og sygdomsbekæmpelse, uddannelse, fredsundervisning og konfliktforebyggelse.

Militærnægterforeningen (MNF) anbefaler nedrustning og omfordeling af militærressourcer til det civile samfund, nationalt såvel som globalt.

Derfor opfordrer MNF den danske regering til - af ovennævnte grunde - at arbejde for fred og nedrustning og imod oprustning og missilskjold.

Dette må ske ved her og nu at reagere mod USAs benyttelse af Thulebasen som radarbase i et kommende missilskjold - og dermed som en central brik i en ny kold krig.

* Der kan læses mere om den kolde krig i Gert Petersens seneste bog, "Med frygten som drivkraft - Tanker om den kolde krig."

Militærnægterforeningen