Et alternativ til missilskjold

Af Dietrich Fischer

Under sin seneste rejse til Europa blev præsident Bush af præsident Putin og lederne af Frankrig, Tyskland og Holland mødt med modstand mod det planlagte missilskjold.

Uden frygt for gengældelse
Men et af de stærkeste argumenter imod missilskjoldet kommer fra Ronald Reagans tidligere forsvarsminister, Casper Weinberger, tidligere fortaler for "Star Wars" - "Missilskjoldets forfader". Weinberger sagde: "Forestil jer, hvor farligt det ville være hvis Sovjetunionen fik sådan et system først. Så kunne de affyre deres missiler uden frygt for gengældelse".

Det samme er selvfølgelig tilfældet den anden vej rundt.

Nyt atomvåbenkapløb
Det er imidlertid tvivlsomt, hvor effektivt sådan et missilskjold ville være, men en leder, som tror på, at det kunne virke, ville være fristet til at slå først. Derfor har Rusland og Kina annonceret, at de ikke ville have andet alternativ end at opruste og øge deres arsenal af atomare og konventionelle styrker, i en så overbevisende grad, at de ville kunne gennembryde en potentiel fjendes missilskjold. Med andre ord: hvis USA går videre med planerne om at bygge et nationalt missilskjold, så vil det være startskuddet til et nyt atomvåbenkapløb.

100 milliarder
De primære begunstigede - og støtter - af Missilskjoldet er de amerikanske våbenproducenter, som håber på en estimeret omsætning på mellem 60 og 100 milliarder skatteyder betalte US dollars.

Opmuntrer til spredning
Hvis atommagterne bryder deres løfter i henhold til ABM-traktaten - en traktat der går ud på at eliminere alle atomvåben - så vil andre stater blive opmuntret til selv at anskaffe sig atomvåben. Indien og Pakistan har netop retfærdiggjort deres atomvåbenprogrammer ved at afvise de etablerede atommagters atomvåbenmonopol. Og hvis atomvåben spredes, vil det kun være et spørgsmål om tid, før "kritiske lande" og terrorister får fat i dem. Et missilskjold yder ingen beskyttelse imod disse, heller ikke selv om det virkede perfekt. Et missilskjold kan ikke forhindre atombomber i at ankomme i kufferter, lastbiler eller sejlbåde.

Åben verden i stedet
I stedet for et nyt forsvarssystem har vi brug for en mere åben verden, hvori atomvåben effektivt er forbudt og udryddet. Det gælder allerede i stor grad biologiske og kemiske våben, hvor traktater om forbud imod disse i stor udstrækning overholdes og kontrolleres. Clintonregeringens aftale med Nordkorea, som tillod USA at verificere, at Nordkorea vitterligt havde nedlagt sine atomvåben og langdistancemissiler, dog mod til gengæld at få to konventionelle atomkraftværker, er et godt eksempel på, hvilken vej vi burde gå i stedet.

Uhindret inspektion
Tilbundsgående inspektion er nødvendig for at imødegå atomvåbenspredning. Men hvis USA og Vesten ønsker det, så må USA og Vesten selvfølgelig også være åbne overfor en ligeså tilbundsgående inspektion af egne anlæg.

Det internationale atomenergi agentur (IAEA) kan kun inspicere lande, som giver tilladelse.

I stedet bør IAEA have mulighed for uvarslet og uhindret inspektion i alle lande, hvis atomvåbenspredningen virkelig skal forhindres.

De, der ikke har noget at skjule, har intet at frygte.

Mange regeringer protesterer imod uhindret inspektion og begrunder det med overtrædelse af national suverænitet (inklusiv USA - også hvad angår USAs biologiske våben).

Destruer alle atomvåben
Ultimativt må vi destruere alle atomvåben.

Vi bliver nødt til at afstå fra atomvåben, ligesom vi nu afstår fra eksempelvis slaveri og kannibalisme - spørgsmålet er, om regeringerne når frem til denne konklusion, før eller efter den første terroristatombombe eksploderer?

Forkortet og oversat af Peter Mikael Hansen