Nato-Ella strikes back

Hvad skal man sige? Her gik man og troede sig sikker i sin egen lille rede - og så kommer der gud hjælpende en kvinde anstigende og giver en objektiv gennemgang af Nato's struktur - troede man. NORDICO i Oslo d. 16/17 oktober bød på en behagelig overraskelse. At der findes personer, som er villige til at gå ind i løvens hule og tale om Nato's rolle, som værende garant for frihed, demokrati og menneskerettigheder. At alliancens "out-of-area"-koncept, herunder ikke-krigen i Kosovo, er ret og rimelig i førnævntes sikring af freden og stabiliteten i Europa. Lyder det bekendt? De sidste par års debat i mente, så ja. Her sidder man en stille lørdag morgen og nyder sin kaffe, mens blyanten nøgtern konstaterer, at der sidder en inkarneret NATO-tilhænger på podiet! Ak og ve! Er verden helt a lave? Næ. Det er blot arrangørerne, der har valgt at varme op på den måde til debat om NATO. Stakkels Ella Mæhlenshagen. Hun må have følt sig som en tjetjener i Grosny, da især foreningen og de vågne norske nægtere kastede sig over hende som Putins vilde hunde.

Selvfølgelig kom Ellas indlæg ikke til at stå alene. Frederik Heffermehl, jurist og fra Norges fredsråd kom med et godt indlæg, især med hensyn til NATO og folkeretten. Lidt ærgerligt at han kom på alene, for der var ikke rigtig nogle, der var ret uenige med ham. Tingene har det med at dø lidt ud når man er for enig.

Det var ikke sidste gang promilitaristiske kræfter trængte ind i nægternes idyl den weekend. Søndag stod Jan Smidt (JS) fra Befalets Fellesorganisation (BF), fagforening for alle grupper inden for forsvaret i Norge, overfor Øjvind Vilsholm (ØV). Stod overfor er nu så meget sagt. De skulle diskuterer et forslag om fred- og miljøtjeneste fra Norges Fredslag. Sympatisk nok forslag, men ikke særligt visionært set med antimilitaristiske øjne. I alt sin enkelthed går forslaget ud på, at der er behov for en reduktion af militæret, hvilket BF er enig i, men at der oprettes en freds- og miljøtjeneste, som skal være pligtig for alle mænd og eventuel også alle kvinder. Forslaget kan sammenlignes med Estrups forslag om en slags RigsArbejdsTjeneste for alle mellem 18 og 19. Det er den samme tanke om, at ungdommen skal lære og værne om vores miljø og fred, samt give et år af deres liv til samfundet=staten. Forslaget havde en række elementer som kunne være nyttige i forsvarets træning af tropper til fredsbevarende operationer, men en godkendelse af forslaget som det forelå kunne man ikke. Det var et debatindlæg til videre diskussion. Interesserede er meget velkommen til at rekvirer en kopi på kontoret. Der udspandt sig efterfølgende en meget interessant diskussion, som flyttede sig undervejs. Det var IKKE de gode fredsvenner mod det stygge militær, men snare generationsforskelle, der satte skillelinierne. Den grundlæggende forskel, sat meget på en spids, mellem JS og ØV var spørgsmålet om vold er den sidste udvej.

Kom der så ikke noget konkret ud af mødet? Jo. Asylpolitikken. På det område er den norske og danske stat lige dobbeltmoralske. Flygt fra den jugoslaviske hær, men du skal ikke prøve på at søge asyl her! I det hele taget skal solidaritetsarbejdet koordineres så godt som muligt, d.v.s. 15. Maj, fredsfangernes dag osv., samt udveksling af informationer. EBCO-samarbejde. Der er ikke nogle velfungerende fora for antimilitarister/militærnægtere. ICOM og ECOM ligger stille i øjeblikket og der er ikke tegn på nogen aktivitet på det felt. Nordmændene har kontakt med EBCO og der skal holdes et EBCO-møde i Oslo næste år. MNF skal fungerer som fødselshjælper for et norsk MNF, samt erfaringsbank. Nordmændene vil meget gerne have et MNF og forsøger igen - forhåbentlig med succes.

Og så til det der skete udenfor mødet. (Desværre er dette afsnit blevet slettet, men navne og steder er redaktionen bekendt).