NATOs baser må væk

Den 24. september i år mødtes ni fredsorganisationer fra seks lande i Athen for at diskutere NATOs nye strategi og kampen imod den. Fra Danmark deltog Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed.

NB bringer her uddrag af de ni organisationers udtalelse.

"Den nye NATO-doktrin ser bort fra, hvad der hidtil hyklerisk er blevet erklæret, nemlig at NATO er en forsvarsorganisation. Via den nye strategiske doktrin har NATO gjort alliancen til verdens politimand hævet over lande og folk. Den har givet sig selv ret til at intervenere hvor som helst og når som helst, den ser det nødvendigt for at opretholde sine egne sikkerhedsinteresser. USA, EU og NATO har - ved at bryde de fundamentale principper i international ret - banet vejen for en ny, reaktionær international lov, som vil retfærdiggøre krig, afskaffe alle hidtidige principper om ikke-indblanding i andre landes interne forhold...under det påskud at de vil forsvare menneskerettighederne."

Appellen nævner krigen mod Jugoslavien som et eksempel på NATOs nye 'ambitioner'.

Til slut opfordrer de ni fredsorganisationer til koordineret kamp imod det "imperialistiske overherredømme". "For at nå deres mål benytter de imperialistiske magter sig af et netværk af militære baser, som de har placeret på andre staters territorier. Alene USA har 130 baser overalt på jorden. De militære baser udgør magtfulde instrumenter, som tillader imperialisterne at udføre økonomisk, politisk, militær og ideologisk kontrol. De udgør effektive instrumenter til at undertrykke enhver modstand...Vi vil kæmpe sammen med enhver, der går ind for national uafhængighed, fred og venskab imellem nationerne og for frihed fra imperialistisk formynderskab...", udtaler de ni fredsorganisationer. Appellen blev bragt i sin helhed i Dagbladet Arbejderen d. 5. oktober 1999.

De ni fredsorganisationer:

  • Verdensfredsrådet
  • Cubas Bevægelse for Fred og Folkenes Suverænitet
  • Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed (DK)
  • Antikrigskomiteen (Frankrig)
  • Folkeuniversitetet Georges Politzer (Frankrig)
  • Grækenlands Komité for International Afspænding og Fred
  • Pasti-Stiftelsen for Fred og Folkenes Uafhængighed (Italien)
  • Proletarisk-Antiimperialistisk Bevægelse (Italien)