Kristen Fredsforening i Sverige
- Interview med svensk fredsaktivist
Af Øjvind Vilsholm

NB mødte Peter Brune fra den svenske fredsforening Kristna Fredsrörelsen ved det nordiske militærnægtermøde i Stockholm i december sidste år. Vi talte med Peter Brune om Kristna Freds og deres aktiviteter.

Kristna Freds er en bred kristelig forening, der har medlemmer fra både den svenske folkekirkelige tro og forskellige frikirker. "Faktisk har vi også medlemmer, som tilhører andre religioner, og vi har overvejet, om vi skulle ændre navn, for egentlig er vi en ikkevoldsbevægelse på et åndeligt grundlag," siger Peter Brune fra Kristna Freds til NBs udsendte. "Vi har dog besluttet at holde fast i vores oprindelige navn," konkluderer Peter Brune.

Militærnægterarbejde er også fredsarbejde
Kristna Freds' aktiviteter spænder vidt - de arbejder med alle slags fredsarbejde. "Vi har f.eks. arbejdet en del med våbeneksport på det seneste; vi går en for en meget restriktiv politik overfor våbeneksport, og vi arbejder på simpelthen at afskaffe europæisk våbeneksport," forklarer Peter Brune.

Kristna Freds arbejder også med militærnægtelse: "Vi vil reformere civilplikten i Sverige. Vi synes ikke, at det er tilstrækkeligt, at den svenske stat tilbyder en våbenfri værnepligt, som stadig er en del af totalforsvaret," fortsætter Peter Brune. Kristna Freds vil også hele værnepligtsspørgsmålet på dagsordenen: "Vi ønsker at det skal være muligt at udføre en decideret fredstjeneste som alternativ til den nuværende værnepligt," uddyber Peter Brune.

Men selvom den svenske civilplikt ikke er tilstrækkelig god, vil Kristna Freds dog hellere have, at folk aftjener civilplikt i stedet for militær værnepligt. "Vi har derfor udgivet en pjece, der opfordrer til at blive registret som våbenfri," siger Peter Brune.

Kristna Freds har ligesom MNF en rådgivningslinie, hvor folk kan ringe ind, hvis de har spørgsmål om militærnægtelse. "Men det går ikke så godt længere," siger Peter Brune. "Vi har kun 2-3 henvendelser om måneden. Tidligere havde vi mange flere."

Latinamerika
Peter Brune ser det som en styrke frem for andre fredsorganisationer, Kristna Freds' har et nært samarbejde med det kirkelige bevægelser. "Vi har adgang til et kæmpe netværk af folk med kendskab til de områder, hvor der opstår konflikter," forklarer Peter Brune.

Kristna Freds lægger stor vægt på det internationale solidaritetsarbejde. Og her udnytter fredsforeningen sine kontakter til det kirkelige solidaritetsarbejde. "De seneste år har vi haft en gruppe, der arbejdede særligt med Mellem- og Sydamarika, og de har oparbejdet stor ekspertise om forholdene i f.eks. Guatemala," slutter Peter Brune.

Kristna Freds har eksisteret siden 1919, hvor den blev stiftet som en udbrydergruppe fra Svenska Freds- og Skiljedomsföreningen. Idag har Kristna Freds 3.000 medlemmer og ca. 200 aktive. Kristna Freds har en bestyrelse, som består af 14 medlemmer. Peter Brune er en af 5 fastansatte i Kristna Freds. Kristna Freds har et årligt budget på 1,4 mill. kr.