Kort nyt

NATO på anklagebænken
'NATOs angreb på Jugoslavien og den nye NATO-strategi har for alvor øget truslen om krig både i Europa og i verden som helhed, siger den tyske menneskerettighedsaktivist Wolfgang Richter', ifølge Dagbladet Arbejderen. I weekenden de. 30.-31. oktober blev der i Berlin afholdt en international høring om NATOs forbrydelser med krigen mod Jugoslavien. 80 eksperter afdækkede omfanget af forbrydelserne som et led i forberedelserne til et europæisk krigsforbrydertribunal næste år.
PMH

EU hær rykker nærmere
EU's ledelse ønsker et stærkere militært samarbejde. Det bliver der ikke lagt skjul på. EU's formand Romano Prodi siger det lige ud. Presset for en fælles EU-hær vokser. NATO's tidligere generalsekretær Javier Solano er tiltrådt som generalsekretær for Vestunionen - EU's militære arm. Den tyske forsvarsminister taler for et effektivt EU-militær der skal have en politik og et udstyr der er velegnet til afskrækkelse og den finske udenrigsminister Tarja Halonen mener at udviklingen af en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er et af de vigtigste mål for Unionen.

EU holder topmøde i december i Helsinki. Her vil der blive nedsat en fælles sikkerhedspolitisk komité, der skal kunne beslutte at iværksætte militære aktioner.

Ved siden af det officielle topstyrede EU-topmøde, vil der blive afholdt et sideløbende demokratisk møde arrangeret af European Futures Congress - et forum for alternativer til EU. Her er emnet et samarbejde i hele Europa baseret på selstændige lande uden den udemokratiske union med fælles mønt, fælles forsvar og fælles politik.
PMH