Sådan knækker du en pacifist - Historien om Theodore Rubinstien
NB har modtaget nedenstående e-mail fra moranparis@netscape.net
Af Ruti Hiller
Oversat af Peter Mikael Hansen

Militærnægter Theodore Rubinstien (serienummer 5178660), der allerede har været i fængsel ad to omgange, ser nu frem til den tredje.

Rubinstien er 27 år. Han immigrerede til Israel fra det tidligere Sovjetunionen. Før hans indkaldelse studerede han ved Hebrew universitetet i Jerusalem.

Allerede før hans indkaldelse, skrev Rubinstien et brev til forsvarsministeriet, hvor han forklarede sin militærnægtelse. Hans bedstefar kæmpede i den Røde Hær under Anden Verdenskrig. Efterfølgende fortalte bedstefaderen om de forfærdelige ting han havde været vidne til, blandt andet at hele hans familie på bedstemoderens side var blevet udslettet under Holocaust. En anden faktor der spillede ind i Rubinstiens overvejelser, var bøger af Hemmingway, Solzhenitzyn og Orwell. Rubinstien var også forfærdet over Vietnam og Afganistan krigenes uhyrligheder.

Under et militærinterview, dels overfor en officer og dels overfor en psykolog, tilkendegav Rubinstien gentagende gange sin pacifistiske overbevisning, og erklærede at militærtjeneste vil være i modstrid med hans moralbegreb. Men de militære repræsentanter ignorerede hans udsagn og truede ham med lange fængselsstraffe. Til sidst gav Rubinstien efter og tillod sig selv at blive indkaldt.

Han færdiggjorde rekrutuddannelsen, og tjente efterfølgende endnu 1 år som vagt. Gennem hele perioden gennemlevede han angstanfald, han oplevede frygt og fik skyldfølelse af at være utro mod sin egen overbevisning. Og som om det ikke var nok, blev han også udsat for chikane fra langt yngre soldater'kammerater', der fandt ham underlig. Isoleret blandt soldaterne blev han også et offer for hånlig og nedværdigende opførsel fra overordnede officerer, blandt andet blev han flere gange straffet for ting han ikke havde gjort. I november 1998 forlod Theodore militærbasen, fast besluttet på aldrig at vende tilbage.

Men i april 1999 meldte Theodore Rubinstien sig selv til militærpolitiet. Samme måned idømte en militærdomstol ham til seks måneders fængsel. Han blev sat i Militærfængsel 4 ved Tzrifin. Her nægtede han at lave de militæruniformer, som er påkrævet fangerne, og startede en sultestrejke.

Ved hjælp af en advokat appellerede Rubinstien til militærmyndighederne om at blive sat for 'Samvittighedskommissionen'. Da appellen endelig blev imødeset - bestod kommissionen udelukkende af officerer, og de behandlede ham særdeles hårdhændet og nedladende. Kommissionen tog aldrig for alvor fat i Rubinstiens motiver eller pacifistiske idealer, og afviste hans appel - hvilket er normen når pacifister optræder overfor kommissionen!

Senere den 4. august 1999 lykkedes det Rubinstien at få den Militære Appel Domstol til at rekommendere endnu en optræden overfor en anden militær kommission. Denne gang med begrundelsen om hvorvidt 'emnet kan indordne sig under militær livsstil'. Men også denne kommission afviste at imødekomme Rubinstiens appel. De foreslog i stedet at han blev anklaget i overensstemmelse med 'Medicin 21' profilen, som beskriver folk som mentalt uegnede til tjeneste. Det er de militære myndigheders normale praksis, når de vil slippe for 'problemer'. Men det brændemærker de unge, der senere i livet møder problemer med at få kørekort og arbejde. Rubinstien, der på dette tidspunkt ikke helt havde opgivet sit selvværd, nægtede denne anklage, og påstod at han hverken var fysisk eller psykisk syg.

Theodore Rubinstien blev løsladt fra fængslet den 1. september i år, efter at hans fængselsdom var nedsat med 40 dage for god opførsel. I forbindelse med hans løsladelse fik han imidlertid udleveret en ny indkaldelsesordre. Da han mødte op ved den militærbase, han først var stukket af fra, blev han af militærbasens overordnede officer idømt 28 dages fængsel for 'disciplinære forseelser'. Den længst mulige straf for sådanne forseelser. Fredag den 1. oktober blev Rubinstien løsladt, med ordre om at møde ved militærbasen igen!

Med mindre de militære myndigheder ændrer adfærd venter der Rubinstien en lang periode med gentagne fængslinger.

(Artiklen modtaget NB-redaktionen 5.oktober 1999).