Global overvågning
ECHELON er den populære betegnelse for et globalt netværk og system af kraftige computere der knækker koder, behandler data og filtrere oplysninger. Der er ingen tvivl om at projektet eksisterer. Spørgsmålet er hvem der samarbejder om denne globale kommunikationsovervågning og spørgsmålet er hvor stort et omfang denne overvågning har?
Den skotske journalist Duncan Cambell har i over tyve år skrevet om global efterretning og aflytning. Han har et vist kendskab til denne verden. Den 13. september holdt han et foredrag i Nørrebro Medborgerhus. Mødet var arrangeret af Information, PROSA og Teknologirådet.


Af Peter Mikael Hansen

Efterretningstjenesterne vil nødigt indrømme dette arbejde. Men i foråret kom den australske efterretningschef for skade at indrømme eksistensen af ECHELON. Men det er ikke det eneste bevis. Storbritannien (UK) og USA indledte tidligt et efterretningssamarbejde kaldet UKUSA, siger Duncan Cambel. Efter den Anden Verdenskrig blev Danmark part i dette samarbejde. Mon ikke Danmark stadig i et vist omfang deltager i et vist samarbejde med disse lande efterretningsmæssigt?

Op gennem 70'erne og 80'erne begyndte de første artikler om et globalt overvågningsprogram at blive publiceret. I 1972 kom den første publicerede artikel om USA's sikkerhedstjeneste National Security Service (NSA), og i 1988 kom den første artikel om ECHELON. Disse og senere artikler har fremlagt beviser på, at et globalt overvågningsprogram eksisterer. En new zealandsk journalist, Nicky Hager, har blandt andet afsløret en base på New Zealand. Han har også skrevet en bog om emnet. Andre journalister har afsløret eksistensen af spionsatelitter. Baser på jorden kan ikke længere skjules. Hvide bobler, der ligner kæmpe golfbolde vokser frem. Inde i 'golfboldene' rettes paraboler mod kommunikationssatelitter og aflytter alt. Hidtil har efterretningstjenesterne været relativt åbne omkring den militære efterretningsvirksomhed. Det er åbent erkendt at man spionerer mod andre landes militær. Men spionage udover den militære er omgærdet af absolut tavshed. Men ifølge Duncan Cambell er der beviser for dette globale overvågningsprogram. Beviserne er et globalt netværk af lytte-stationer på jorden, et netværk af spionsatelitter og dokumenter der bekræfter eksistensen af et sådant arbejde. Duncan Cambell kan fremvise et amerikansk efterretningsdokument der siger '...maintain ECHELON...'.

Deltager Danmark også i dette samarbejde? Ifølge Duncan Cambell opretholder og udbygger Danmark i hvert fald et system af lyttestationer, antenner og 'golfbolde' der er magen til det udstyr der bruges i det globale overvågningsprogram, populært kaldet ECHELON.

Det er dokumenteret at et samarbejde, det i hvert fald tidligere gik under navnet ECHELON, eksisterer. Det er kendt at Danmark samarbejder med de lande der beviseligt arbejder med et program kaldet ECHELON. Det er beviseligt at Danmark opretholder et stort efterretningsmæssigt beredskab af 'golfbolde' og antenner der kan bruges til at opfange global kommunikation.

Tidligere på året tilbageviste regeringen blankt et hvert kendskab til ECHELON. 'Vi har ingen beviser' sagde de danske myndigheder. Men beviserne har været for åbenlyse. Nu erkender regeringen at et sådan program måske eksisterer, men at Danmark ikke deltager i et sådan. Militærnægterforeningen (MNF) har spurgt forsvarministeriet i hvilket omfang Danmark deltager i et ECHELON-lignende samarbjede, men det svarer forsvarsministeriet ikke på. Forsvarsministeriet svarer at Danmark ikke deltager i ECHELON.

For at et samarbejde a la ECHELON skal fungere, så skal de computere der blandt andet skal filtrere de e-mails 'man' eventuelt ønsker at kigge nærmere på, fodres med relevante oplysninger. 'Al udenlandsk e-mail fra Europa går via USA', siger Duncan Cambell. Ifølge Duncan Cambell har USA's sikkerhedstjeneste (NSA) en 'nøgle' indbygget blandt andet i Windows og Lotus Notes, for bedre at kunne dekode signaler. I USA samarbejder NSA med blandt andre Ameritech, der blandt andet har købt TeleDanmark. Men hvordan skal ECHELON vide hvad de skal lede efter?

Historien viser at de danske efterretningstjenester flere gange ulovligt har overvåget og aflyttet blandt andre Militærnægterforeningen. Man kunne frygte at en ulovlig overvågning stadig foregår, og man kunne frygte at disse oplysninger indgår i et ECHELON-lignende globalt efterretnings- og overvågningsprogram.

Eksempler på kendte 'ECHELON' baser:
I Menwith Hill i Storbritannien ligger SIGINT groundstation F83.
I München ligger F81.
CIA har en station i Pine Gap, Australien. Og der ligger én i Misawa, Japan.
Ved hjælp af to store parabolantenner kan 2/3 af verdens data opfanges. Den ene ligger i Cornwall, England og den anden Yakina, Oregon, USA. Den i Oregon blev anlagt i 1971. Efterhånden er flere baser kommet til, blandt andre, i følge Duncan cambell, baser i Danmark: To i København, eksempelvis Aflandshage på Amager, derudover ligger der baser i Gedser, Hjørring, Løgumkloster og ved Almindingen og Dueodde på Bornholm.

Duncan Cambell har i april udarbejdet en udførlig rapport til EU. Den kan læses på http://www.gn.apc.org/duncan/stoa_cover.htm Denne artikel er baseret på Duncan Cambell's foredrag i Nørrebro Medborgerhus den 13. september 1999 og hans rapport til EU i april.

Grunde til at det danske forsvarsministerium afviser enhver delagtighed i ECHELON, er måske at ECHELON har skiftet navn.

Det er ifølge Duncan Cambell veldokumenteret at et system af spion-satelitter eksisterer. Den første gruppe af spionsatelitter gik under dæknavnet Canyon. Efterhånden som de bliver 'opdaget' og offentliggjort skifter de navn, oplyser Duncan Cambell. Spionsatelitternes næste dæknavn blev således Chatel, og da 'Chatel' blev opdaget skiftede man til Vortex og igen til Mercury. Ifølge Duncan Cambell varede Mercury til 1995. Hvad spionsatelit-systemet hedder i øjeblikket ved Duncan Cambell ikke, der i øvrigt oplyser at der pt. menes at være fem spionsatelitter i omløb.

Læs også Information Weekend den 11. og 12. september og mandag den 13. september.