Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 26. februar 2000 kl. 13.00 Dronningensgade 14, 1420 København K (Christianshavn).

Alle er velkomne.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Kasserens beretning; regnskab 1999 & budget 2000.
 • Indkomne forslag:
  • Arbejdsplan 2000
  • Fastsættelse af kontingent 2000
  Yderligere forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 11. februar 2000.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af revisor og kasserer og ditto suppleanter.
 • Eventuelt.
Bestyrelsen