Militærnægtere snydes for feriegodtgørelse
Af Øjvind Vilsholm

Værnepligtige, der aftjener militærnægtertjeneste, optjener ret til at holde ferie det følgende år, men de får ikke nogen penge til at holde ferien for. Det synes Indenrigsminister Thorkild Simonsen er helt i orden.

Siden 1. maj 1994 har militærnægtere selv måttet finansiere deres ferie året efter, de har aftjent deres militærnægtertjeneste. Indtil da havde de ellers ret til at få feriedagpenge, hvis de var medlem af en a-kasse.

Andre værnepligtige optjener feriegodtgørelse - 12 % af lønnen - så de har ingen problemer. Men det får mange militærnægtere derimod.

Får kun månedsløn
MNF blev i sommer kontaktet af to personer, der aftjente deres militærnægtertjeneste sidste år. De var begge ansat i private virksomheder, der holder lukket i industriferien. Derfor var de tvunget til at holde ferie i tre uger i juli. Da de to militærnægtere ikke havde optjent nogen feriegodtgørelse, stod de d. 1. august i den situation, at de kun fik udbetalt månedsløn!

Militærnægterforeningen undersøgte sagen og skrev et brev til Indenrigsminister Thorkild Simonsen. Thorkild S. har nu svaret, at han synes, det er helt i orden. Den manglende feriegodtgørelse er nemlig en del af den samlede byrde, som militærnægtere må bære som en del deres værnepligt.

Militærnægtere har det for godt
Thorkil Simonsen tager nemlig udgangspunkt i, at militærnægtere har fået det bedre siden 1976. Dengang var tjenestetiden for militærnægtere 11 måneder, mens den militære tjenestetid var 9. Nu er militærnægternes tjenestetid som bekendt den samme som andre værnepligtiges.

Desuden blev lønnen for øvrige værnepligtige i 1990 nedsat væsentligt i de første 4 måneder af tjenesten. Mens militærnægtere kun mistede, hvad Thorkild S. kalder "et mindre tøjpengebeløb".

Alt i alt er det altså gået fremad for militærnægterne. Thorkild S. konkluderer derfor:
"Det er min opfattelse, at den ovenfor nævnte udvikling i relation til byrdefordelingen mellem grupperne af værnepligtige er faldet ud til militærnægternes fordel, hvorfor jeg på det foreliggende grundlag ikke påtænker at tage initiativ til ændringer på det ydelsesmæssige område."

Militærnægtere, der står uden penge i august måned, må altså fremover glæde sig over, at den gennemsnitlige tjenestetid for militærnægtere er faldet siden 1976. Det gælder nok særligt dem, der har haft en tjenestetid på f.eks. 12 måneder....