Strid om FE's rolle under Den kolde krig
Forsvarsministeren afviser, at Forsvarets Efterretningstjeneste har medvirket til at overvåge danskere under Den Kolde Krig - Det er ganske enkelt løgn, siger historikere

- af Lars Mogensen

Forsvarsminister Hans Hækkerup afviser blankt at inddrage Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i den kommende kulegravning af PET's overvågning af politisk aktive danskere under Den Kolde krig.

"Jeg mener ikke, at der er nogen grund til at bruge store ressourcer på denne problemstilling," siger han til Ritzau.

Forsvarsministeriet begrunder over for Information sin holdning med, at FE ikke var inddraget i den hemmelige overvågning af danske kommunister under Den Kolde Krig.

"Vi kan ikke finde historiske oplysninger, der kan motivere at udvide undersøgelsen til også at omfatte FE," lyder ministeriets officielle forklaring over for Information.

Denne udlægning er ifølge flere historikere direkte forkert og mangelfuld. De mener omvendt, at netop FE var selve drivkraften bag overvågningen af danske kommunister i 1950'erne

"Forsvarsministeriets udtalelser er ganske enkelt løgn", siger lektor, dr. Phil. Ole Lange til Information.

"En undersøgelse uden FE vil være ekstremt ensidig og begrænset. Der er tonsvis af materiale i forsvarets arkiver, som kan dokumentere FE's centrale rolle i hele perioden. Embedsmændene i Forsvarsministeriet aner simpelthen ikke en skid om noget som helst", siger han.

Selvsving i medierne
PET-sagen er ved at udvikle sig til en ny mediefarce for Nyrup-regeringen. Forvirringen er vokset i takt med justitsminister Frank Jensens skiftende udmeldinger. Fredag aften medelte han, at PET-undersøgelsen nu skulle udvides til hele efterkrigsperioden. Men her er han ikke på linie med den øvrige regering.

I statsministeriet afviser Nyrups personlige rådgiver, Peter Mogensen at kommentere sagen. Justitsministeriet ønsker slet ikke at kommentere PET-sagen:

"Frank Jensen vil ikke udtale sig om sagen i dag. PET-sagen skal ikke længere kun diskutteres gennem nyhedsmedierne. Nu skal PET-sagen behandles blandt folketingets partier", siger pressesekretær Carsten Brink.

AFVIST - Forsvarsministeren vil ikke bruge ressourcer på at inddrage FE i kulegravningen af PET.