Sessionsraids
Igen i efteråret bestormede MNFs særligt aktive aktivister sessionen i Hammerensgade.

To obligatoriske uger i træk i efteråret måtte unge sessionssøgende løbe spidsrod mellem nægterpropaganderende fredsaktivister.

Nægterliderligheden er i fremdrift. Det er igen ved at være politisk korrekt at nægte. Flere og flere vælger at nægte. Det mærker man også på sessionen.

"Det er en god idé at spørge, de unge der skal på session, om de er glade for at skulle på session. De fleste svarer nej, og det er et godt udgangspunkt for videre diskussion om nægtersagen," siger Øjvind Vilsholm til NB. "Jeg oplevede at ud af et hold på 15 der skulle på session ville de 9 nægte". Øjvind Vilsholm mener generelt at folk er åbne over for information om nægtersagen. "Det er ganske få der slet ikke vil modtage pjecen, som regel er det kun én pr. runde," udtaler Vilsholm til NB.

8 ugers frist
I øjeblikket har man en frist på 4 uger fra man har modtaget sin indkalelsesordre til man skal have søgt om militærnægtertjeneste. Langt de fleste overholder denne frist, og med det nye ansøgningsskema indenrigsministeriet satte i kraft hen over sommeren, er det blevet endnu nemmere at søge om nægtertjeneste. Nu er der endnu en administrativ forbedring på nægterområdet under opsejling. 4 ugers fristen forventes inden længe forlænget til 8 uger. På den måde bliver de for Indenrigsministeriets Militærnægteradministration tidskrævende og besværlige overskridelse-af-fristen - sager formentlig kraftigt formindsket. Et administrativt træk der sparer knappe ressourcer.STORM
I årets sidste måneder blev der afholdt Studie Orienterende Møder (STORM) på landets gymnasier og HF-kurser.

Igen i år deltog Militærnægterforeningen på en række gymnasier på Sjælland.

Det er meningen at gymnasiasterne skal bruge de studie orienterende møder til at få et indblik i de videre uddannelsers forunderlige verden. Men den ene halvdel - drengene - har en session, og for en trediedels vedkommende også en værnepligt hængende over hovedet.

Forsvaret plejer at være pænt repræsenteret ved disse studie orienterende møder, ud fra den filosofi at forsvaret kan tilbyde en glimrende videregående uddannelse. Nu kan man jo ikke i vore dage forvente at forsvaret laver reklame for militærnægterordningen, så det prøver Militærnægterforeningen så at råde bod på i al beskedenhed. Værnepligten hvad enten man kan lide den eller ej, har nemlig vist sig for mange at være et udmærket sted at modnes og skaffe sig point til en videregående uddannelse, hvis man ikke lige har det karaktersnit der skal til for at komme ind på sin yndlingsuddannelse. Så hvis man ikke har det nødvendige snit, er militærnægtertjenesten et glimrende sted at skaffe sig erhverspoint, Og så er nægtertiden for mange en opkvalificerende tid. Man lærer ansvar, samarbejde og samfundsdisciplin og så udfører man ofte et nyttigt arbejde, til forskel for den meningsløse militære værnepligt.

Og det er der en del gymnasium og HF-drenge der har fundet ud af. Men ikke alle. Derfor er der behov for at Miltærnægterforeningen deltager på disse studie orienterende møder og fortæller om militærnægtelsen som mulighed for at forbedre sig inden man starter på en videregående uddannelse.

"På Ordrup Gymnasium var der tolv der ville høre om militærnægterforholdene. Det er relativt mange," udtaler Peter Mikael Hansen til NB. "Der var endda én der absolut ville aftjene sin værneligt som nægter, og han ville høre hvordan han kunne melde sig frivilligt for senere at blive nægter for derigennem at skaffe sig et meningsfyldt arbejde et stykke tid efter gymnasiet", siger Peter Mikael Hansen til NB.

Piet Mertz der er ansvarlig for Militærnægterforeningens kontakt til gymnasierne mener vores deltagelse i år har været en okay succes. "Vi kunne godt have deltaget på flere gymnasier. Der er stadig mange gymnasier der ikke vil have os, og det er trist," udtaler Piet Mertz til NB.