Politikere ignorerer fredsforslag
Fredskommissionen af 1998 anbefaler militær nedrustning og omfordeling af penge fra militæret til sundhed, uddannelse og u-landshjælp.

- af Peter Mikael Hansen

I weekenden 14. - 15. november fremlagde Fredskommissionen af 1998 sin betænkning til en alternativ sikkerhedspolitik. Over 50 unge som gamle var mødt op i Krudttønden på Østerbro i København for at høre nærmere om Fredskommissionens arbejde. Men ingen repræsentanter fra folketingets partier. Måske er befolkningens modenhed i dette spørgsmål større end den modenhed vi finder hos de ledende politikere?

Gunstig situation
"Ingen militære trusler kan øjnes mod Danmark inden for en lang årrække. Truslerne mod Danmarks suverænitet og danskernes fremtid findes inden for det demokratiske forfald, den økonomiske afhængighed af fremmede magter, de sociale svigt, de miljømæssige forandringer, risikoen for krig ved fejltagelse, kulturelle angreb eller aggressioner og især den vildledende propaganda", skriver Fredskommissionen. Selv Forsvarskommissionen beskriver Danmark som værende i en gunstig international sikkerhesposition.

"Social udvikling og fred og sikkerhed er to sider af samme sag", sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen ved Det Sociale Topmøde i København tilbage i 1995. Det har han stadig ret i. Og det er i høj grad i det lys Fredskommisionen har arbejdet. Fredskommissionen anbefaler en elskværdig sikkerhedspolitik baseret på fredsundervisning, fredsforskning, uddannelse, ulandshjælp og demokrati og menneskerettigheder.

Imaginære fjender
Truslen mod Danmark er opbyggelsen af imaginære fjender og sociale svigt. Den strukturelle vold er en trussel mod sikkerhed og stabilitet. Paranoide homofober opbygger blafrende fjendeblleder til retfærdiggørelse af militæret. Men der er ingen fjende. Truslen ligger snarere det underernærede nærdemokrati. Der er i øjeblikket en kløft mellem folk og hegemoni. Øget borgerindflydelse og nærdemokrati er en nødvendighed.

Vi er vores egen fjende
Fredskommissionen frygter at andre lande i øst og syd vil danne væbnede alliancer hvis vi i Vesten fortsætter vores nuværende sikkerhedspolitik. Nato's udvidelse er et skridt i den forkerte retning.

Fredskommissionen anbefaler en ajourføring af FN-pagten og en styrkelse af FN så FN ikke kan manipuleres. Fredskommissionen foreslår at opprioritere diplomatiet, oprette OSCE-lignende organisationer i resten af verden og nedsætte et konfliktforebyggnende råd.

Og så skal Danmark nedruste. Det har bl.a. FN også foreslået. FN foreslår at alle nedruster deres militærudgetter med 5% om året de næste 20 år.