Nordiske militærnægtere på vej mod fælles organisation
Militærnægtere fra Norge, Sverige og Danmark mødtes i Oslo d. 4. - 6. september. MNF deltog og inspirerede de norske militærnægtere til at stifte en forening for militærnægtere. Rigtige militærnægtere er en mangelvare i Sverige.

- af Øjvind Vilsholm

Militærnægterforening i Norge
Hvis der var lige så stor interesse for MNF i Danmark, som jeg oplevede i Norge, så ville MNF have mindst dobbelt så mange medlemmer som vi har i dag. De norske militærnægtere vil meget gerne have en militærnægterforening. Selvom norske militærnægteres tjenestetid er dobbelt så lang som danske militærnægteres, oplever de fagligt aktive nægtere i Norge alligevel et stort behov for mere kontinuitet i nægterarbejdet. Derfor var der stor interesse for at høre om MNF og vores arbejde.

De norske militærnægtere vil gerne have en forening i stil med MNF, der kan komme med nogle mere markante udtalelser om militærnægtelse, end deres talsmandsorganisation. Og samtidig er der brug for at skabe kontakt mellem nye og forhenværende aktive i det faglige militærnægterarbejde. MNF stiller med glæde vores erfaringer til rådighed for vores norske brødre.

Støtter militæret uden våben
Et stort problem i det nordiske militærnægtersamarbejde er, at der ikke deltager rigtige militærnægtere fra Sverige. De svenske deltagere i det nordiske militærnægtermøde i år repræsenterede Civilpliktsrådet. Civilplikt i Sverige svarer til Beredskabskorpset i Danmark tilsat et stænk af civil værnepligt.

Svenske militærnægtere får ikke mulighed for at nægte militæret. Det er i hvert fald ikke lovligt. Nægter man at støtte det svenske totalforsvar, bliver man sat i fængsel. Vælger man at aftjene civilplikt, kan man få "våbenfristatus". Det betyder, at man er fritaget fra at brug våben i forsvaret af Sverige, men man er stadig under militær kommando uanset, om man bliver sat til at feje landingsbaner, passe børn eller slukke ildebrande. Selvom man er våbenfri tæller man stadig med, når opgaverne skal fordeles i den svenske krigsforberedelse.

Svenskerne fortsætter med at deltage i vores nordiske militærnægtermøder, selvom vi udsætter dem for hård kritik af deres støtte til militæret. Og det er jo godt, at de gerne vil være i stue med rigtige antimilitarister. Vores håb er at få Civilpliktsrådet med på at støtte en rigtig militærnægterordning i Sverige. Det er ikke lykkedes endnu, men vi håber stadig.

Nyt møde i december
Det er en god inspiration at mødes med militærnægtere fra andre lande, og deltagerne i det nordiske militærnægtermøde besluttede derfor, at vi vil have et mere sammenhængende samarbejde mellem de nordiske militærnægterorganisationer. Vi aftalte, at vi skal mødes igen allerede i december for at diskutere muligheden for at stifte en nordisk militærnægterforening. MNF har også taget initiativ til at vi skal diskutere den svenske militærnægterordning.