Anklag militæret

Hvis justitsminister Frank Jensen holder, hvad han har lovet, vil der i løbet af denne måned blive lagt et lovforslag frem om at nedsætte en undersøgelseskommission.

Kommissionen skal se på, om "Politiets Efterretningstjeneste har fulgt gældende regler og retningslinier siden 1968", som det hedder i regeringens netop fremlagte lovkatalog.

Hvis regeringen og dens justitsminister havde blot den mindste form for anstændighed i livet, ville undersøgelsen blive udvidet til også at omfatte den militære efterretningstjenste (FE).

Her har skandalerne ikke rullet i nær det omfang, som vi har været vidne til, når det kommer til PET. Men der er allerede nok grundlag til at sætte søgelys på FE også.

Erik Ninn-Hansen, berygtet fra Tamil-sagen, var forsvarsminister i VKR-regeringen, da den for 30 år siden udstedte den berømte - og nu berygtede - erklæring om, at ingen danskere måtte registreres alene på baggrund af lovlig politisk virksomhed.

Nu siger Ninn-Hansen om erklæringens effekt: "Der var reelt ingen indskrænkninger i den". (Jyllands-Posten 13. oktober).

Kommentaren falder, efter at der er blevet afsløret i det mindste 'et tilfælde af, hvad man vist roligt kan sige er ulovlig politisk registrering af FE.

Via Rigsarkivet kan det således dokumenteres, at FE's chef havde totalt styr på, hvem der sad i den lovlige organisation Militærnægterforeningens bestyrelse i 1971. Oplysningerne fremgår af et brev fra daværende FE-chef Erik Fournais til Knud Østergaard. Som menigt medlem(!) af Folketinget fik han oplysningerne stillet til sin rådighed.


I forbindelse med den PET-skandale, der nu har rullet i syv måneder, har politikere af mere eller mindre gråsort observans gentagne gange søgt at vende brodden den anden vej:

Fredsbevægelsen må undersøges, har de skreget. De var spioner for Sovjet hele banden. Er der nogen, der har noget at skjule er det dém - ikke efterretningstjenesterne, har det lydt fra højre.

De seneste dokumentationer viser, at efterretningstjenesterne så sandelig har noget at skjule. Også den militære. Og også når det gælder fredsbevægelsen.


Til gengæld har fredsbevægelsen spillet med åbne kort. Til almen dannelse for dem, der vil have sandheden om fredsbevægelsen gravet frem kan oplyses:

Militærnægterforeningen offentliggjorde i sit tidsskrift NB i 1971, hvem der sad i organisationens bestyrelse, deres adresser og hvad der betegnes som "delvis medlemsliste".

Oplysningerne kan hentes på biblioteket. For Forsvarets Efterretningstjeneste og ledende politikere fik de stemplet fortroligt - for de skulle bruges til at miskreditere freds- og venstrefløjsfolk.

Dagbladet Arbejderen 13.10