Gruppe 31

Gruppe 31 afslører hemmelig samarbejdsaftale mellem CF og Forsvaret i 1968

- Af Ove Buntzen Larsen

Gennem Militærnægternes Op-lysningskontor fik jeg kontakt med enkelte, der havde søgt om at blive overflyttet til civilt arbejde.

Hemmeligt
Jeg fik den tanke, at det ville være en stor fristelse for mange, hvis de kunne slippe med 1 måned fremfor 19 måneder i nægterlejr. Det ville også være en fristelse for indenrigs-ministeriet at gemme en del nægtere her. En nægter søgte hjælp på kontoret, fordi han var blevet tvangsudskrevet til denne korte CF-tjeneste. Han var udeblevet et par gange og blev nu slæbt i Byretten og siden i Landsretten, og begge gange idømt fængselsstraf. Det var i denne forbindelse, at den hemmeligstemplede samarbejds-aftale mellem CF og Forsvaret ved et tilfælde dukkede op, og straks blev trykt af Militærnægterforeningen i 2000 eksemplarer og spredt til medlemmer og presse. Nægteren blev siden benådet uden at have søgt herom og endelig indkaldt som nægter.

Gustne træk i ministeriet
Jeg havde lagt mærke til, at antallet af 31 CFere var steget med 50% til ca 3000 om året. Jeg besluttede at gøre noget ved sagen. Det var lumpent af ministeriet at tvinge nægtere til CF, som jo ikke var så humanitært, som man ville give det indtryk af. Desuden passede det mig ikke, at man her gemte et for os ukendt antal nægtere. Jeg besluttede at ministeriet skulle få igen af samme skuffe. I januar 1968 lavede jeg gruppe 31, med det formål at fortælle vidt og bredt hvordan man havde mulighed for at slippe gennem værnepligten på kortere tid end normalt. Man skulle søge om at blive nægter. Herefter kunne man håbe på at blive indkaldt til den korte CF-tjeneste. Hvis dette ikke skete, så kunne man fortryde og søge den normale 10 måneder CF-tjeneste. Hermed havde man under alle omstændigheder sparet de ekstra måneder i militæret.

100.000 løbesedler
Jeg trykte en masse løbesedler på min gamle duplikator og sendte dem til alle mulige uddannelsessteder over hele landet. Økonomisk fik jeg det hurtigt til at hvile i sig selv. Jeg puttede 300 kr. i foretagenet i starten, og fik så dem, der rekvirerede en efterhånden ret tyk vejledning til at lægge nogle frimærker ved. Disse frimærker byttede jeg til papir. Det kostede lidt arbejde, men ingen penge. Ialt duplikerede jeg i de følgende 3 år 100.000 løbesedler og fik ca. 600 henvendelser de første 2 år.

Det virkede
Som forventet kom reaktionen forholdsvis hurtigt. Vi så ikke flere nægtere der var utilfredse med at blive udskrevet til CF. Antallet af 31 CFere faldt fra 5400 i 1968 til ca. 1000 i 1969, 1970 og 1971. Nægtertallet steg fra 1156 i 1968 til 1658 i 1970 og til 4427 i 1971 svarende til 14,5% af de tjenestedygtige. I pressen var der nogle forargede indlæg over denne form for propaganda. Det var en leflen for bekvemmeligheden, men det var et passende svar på indenrigsministeriets adfærd, så jeg havde ingen moralske skrupler. Efter ca. 3 år var målet nået, og Gruppe 31 stoppede sit virke.

Forkortet af redaktionen.