Tryk avler modtryk

Da den svenske statsminister Göran Persson den 16.6.01 i TV2-Nyhederne talte om:..."foragt for demokratiet", talte han så om,

  1. at det er foragt for demokratiet, når EU vil fortsætte NICE-traktaten, selvom den er blevet forkastet ved en irsk folkeafstemning, på trods af, at der i selvsamme NICE-traktat står, at den først er gyldig, når alle medlemslande har ratificeret traktaten? eller om
  2. at det er foragt for demokratiet, når det svenske politi anholder personer forud for EU-topmødet i Göteborg, blot fordi disse personer er medlemmer af en politisk ungdomsbevægelse og er registreret i det såkaldte Schengen-samarbejde? eller talte han om
  3. den minoritetsgruppe af voldsmænd, som hærgede i Göteborg under EU-topmødet ?
Hvilket paradoks talte den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen om, da han den 16.6.01 i TV2-Nyhederne bl.a. udtalte, at: "...det er et paradoks, når vi arbejder for en bedre verden og bedre miljø..." ?

Hentydede han til
  1. EU's grænseværdier indenfor meki-industrien - grænseværdier som ligger langt højere, end hvad Danmark hidtil har accepteret? eller til
  2. militariseringen af EU og den seneste EU-aftale om køb af 200 jagerfly (udrustet med den seneste nye teknologi indenfor laserstyrede, "humanitære" bomber? Eller hentydede han til
  3. den minoritetsgruppe af voldsmænd som hærgede i Göteborg under EU-topmødet ?
Et centralt tema blandt de flere tusinde fredelige demonstranter ved det seneste EU-topmøde i Göteborg var håbet om nedrustning og vreden over den stadigt stigende militarisering af EU. Den hårde kerne af føderalister, som samtidig er i lommen på våbenindustrien, sætter kursen direkte mod en fælles EU-hær, på trods af folkelig modstand og manglende moralsk grundlag. Kursen mod en føderal stat med fælles EU-hær er sat. Denne forråelse og arrogante nedgørelse af diverse folkeafstemninger og holdninger fremsat i fredelige debatfora skaber et stadigt stigende tryk som flere og flere reagerer imod ved netop at trykke imod.

Et centralt tema under den irske folkeafstemning om NICE-traktaten var bl.a. ønsket om at holde Irland neutralt og selvstændigt og afvisningen af en fælles EU-hær. Men det elitære embedsmands- og politikervælde afviste arrogant Irlands folkeafstemning. Sådan en slags tryk mødes ofte af modtryk.

I Danmark er befolkningen splittet. Tre gange har danskerne været til stemmeurnerne, hvor indholdet af det, som man stemte om, bl.a. omfattede yderligere skridt i retning af en fælles EU-hær. Den ene gang stemte danskerne ja, bl.a. fordi et eksplicit forbehold mod at deltage i en fælles EU-hær var med. Alligevel formaster ledende danske EU-tilhængere sig til at foreslå en fælles afstemning om de danske EU-forbehold inden længe. Et sådan tryk må avle modtryk. Den danske regering er just kommet med en hvidbog om EU. Bogen er blevet kritiseret for sin manglende lødighed og for netop ikke at tage de danske forbehold alvorligt. Samtidig bringer Jyllands-Posten en sønderlemmende kritik af regeringens kampagne op til euro-afstemningen. Her fremgår det, at det skræmmescenario, som regeringen lagde op til, hvis ikke danskerne stemte ja, overhovedet ikke er gået i opfyldelse, snarere tværtimod. Så nu ønsker ledende EU tilhængere folkeafstemninger om EU afskaffet, da folket stemmer forkert. Det er foragt for demokratiet.

PMH