Nægter i Norge: en kilde til inspiration
Nyt fra MNFs venner i det norske

6-8. juni var begivenhedsrige dage i den nordvestlige del af den skandinaviske militærnægterscene, mere præcist i Molde nord for Ålesund.

Af Anja Johansen

I disse dage afholdt den norske Velferdstjeneste (en langt mere omfangsrig og noget mere positiv udgave af den danske Militærnægteradministration) nemlig både kursus for nyvalgte tillidsmænd (svarende til den danske talsmandsordning, engang repræsenteret i det nu tilsyneladende hedengangne LKU, Landskontaktudvalget) og introduktionskursus (den såkaldte forskole) for nye militærnægtere, samtidig med at tillidsmænd fra hele Norge afholdt tillitsmandsmøde med valg af ny norsk hovedtillidsman og vicehovedtilllidsmand.

Fælles nordiske tiltag
I denne anledning var to delegerede fra Militærnægterforeningen inviteret til Norge, dels for at deltage i disse aktiviteter, dels for at informere om forholdene for danske nægtere og om dansk militærpolitik.Samtidigt syntes mødedagene også en kærkommen lejlighed til at udbygge det gode samarbejde, som MNF nu i mange år har haft med de norske nægtere (og deres administration), forudeng en mulighed for at diskutere nordisk militærnægtelse som tema, herunder en evt. legemliggørelse af fælles nordiske tiltag som f.eks. idéen om en norskdansk udstationerings/udvekslingsaftale, opbygningen af fælles hjemmesider, foruden den gensidige inspiration, der jo ofte er tale om, når man har med ligesindede at gøre.

At have eller ikke have
Og der er meget i det norske, der kan inspirere i den hjemlige andedam. Meget. Først og fremmest er det allermest slående den store grad af bevidsthed eller med andre ord tilstedeværelsen af ideologi hos de norske nægtere, noget der - skal vi være ærlige - desværre synes at være på retur blandt de danske militærnægtere.

Igen kan det sørgelige fravær af et velfungerende landskontaktudvalg hives frem til skam og skue, og fraværet føles unægteligt så meget desto tungere, når man mødes af et ret så veldækket norsk opbud af repræsentanter for militærnægtere, der har gidet kere sig om andre og har valgt at blive talsmænd.

Paradoksalt er det naturligvis også, at der til valget af ny hovedtillidsmand og vicehovedtillidsmand i Norge var adskillige kandidater, mens LKU i Danmark nu på ca. sjette måned mangler en sekretær...

International militærnægterdag i Norge: en succeshistorie
Illustrerende for det norske engagement og aktivitetsniveau er også rapporterne om sidste måneds internationale militærnægterdag 15. Maj; en dag der virkelig bliver gjort noget ud af i det norske nægtersystem, med arrangementer over hele landet, lige fra bands og løbesedler på gaden i Oslo til "fin/sociokulturelle" oplæg indendørs.

I år kom de norske nægteres 15. maj-aktiviteter endda på forsiden af netudgaven af Dagbladet (Norges svar på Politiken/Berlingske Tidende) med et "sig din mening"-link, der i hele 3 uger efter lå på hitlisten som hit-link nr. 2-3 med masser af overvejende positive indlæg. At komme i dialog med andre medborgere om sit valg af nægtertjeneste må vel ses som en ret effektiv måde at udbrede antimilitaristiske tanker på og 'vinde allierede' i befolkningen.

At den norske del af det autoritære aspekt af militærnægteradministrationen så tilsyneladende ikke finder det oplagt, at norske militærnægtere f.eks. skulle finde på at stille sig op på gaden med et skilt med pålyden "Nedlæg militæret!", må i denne sammenhæng ses som en mindre generende sten i skoen, ikke mindst i sammenligning med de hjemlige forhold, hvor en militærnægter jo må skilte lige så tosset han vil - og hvor det er voldsomt småt med skilteskoven i disse dage...

Straftjeneste
Fra det ideologiske til det praktiske aspekt er der også forskelle imellem norske og danske vilkår for militærnægtere.

Et ømt punkt er f.eks. tjenestetiden, som jo i DK varierer fra 3-12 mdr., mens de norske nægtere har en fast tjenestetid på 14 mdr., hvilket er 2 mdr. længere end de militære værnepligtige, der slipper med 12 mdr. Der gives med andre ord 2 mdrs. straftjeneste for ens valg af civil tjeneste; et forhold, der bl.a. fik den seneste, netop afgåede hovedtillidsmand, Marius Vasaasen, til at lægge sig grundigt i selen for at få rejst en debat om indførsel af ligestillede vilkår.

Sjovt nok er seneste kuld "færdigaftjente" nægtere for første gang i norsk historie iøvrigt blevet hjemsendt 2 mdr. før tid - pga. "ressourcebesparelser."

En noget uventet "appelsin i turbanen," der forhåbentlig vil kunne bruges som skyts i den kommende tids argumentation for ligestilling i forbindelse med tjenestetid.

Praktisk anvendt konfliktløsningsuddannelse
En anden modsætning skal findes i den administrative omstændighed, at de norske nægtere har hele 4 ugers intensivt seminar/kursus i alt fra information om praktiske forhold til ideologiske spørgsmål, hvilket unægteligt står i skærende kontrast til introduktionsopholdet i Slagelse, der nu er nede på 2½ dag. Det danske Indenrigsministeriums Militærnægteradministration (og dermed samfundets!) prioritering synes utvivlsomt en noget anden end det norske Justistministeriums Velferdstjenestes noget mere samvittighedsfulde varetagelse af deres forpligtelser i forhold til den virkelig, de er sat til at administrere.

Bl.a. har man i forbindelse med de 4 ugers kursus mulighed for at vælge en retning, der tilnærmer sig tanken om en praktisk anvendt konfliktløsningsuddannelse, nemlig den såkaldte volds og konfliktforebyggende tjeneste (VOKT). (I VOKT, der blev iværksat i 1998, udstationeres militærnægtere bl.a. i skolegårdene til forebyggelse af mobning og i aftenpatruljering i by-zonen på steder hvor der færdes mange unge, f.eks. på T-banen. Du kan finde en artikel, der fortæller om det norske VOKT i næste nummer af NB).

Selv om denne mulighed kan synes nok så smal, og selvom man - som den seneste tids diskussion i Noge viser - med rette kan rejse en kritik, der går på, om man kan uddanne en konfliktløser på kun 4 uger, er initiativet dog markant bedre end ingenting, hvilket jo er lige nøjagtigt, hvad vi kan bryste os af herhjemme.

Nordicom 2001 - i København!
Efter nogle år med de norske nægtere som værter for Nordicom bliver det i år Militærnægterforeningen, der vil indbyde til dette store fællesnordiske forum.

Tid og sted bliver første weekend i november, dvs. d. 3.-4./11-01, formodentlig i København, og indholdsmæssigt vil programmet f.eks. byde på oplæg fra aktive fredsfolk (bl.a. fredsforskere, der kan fortælle noget om fredsarbejde fra teori til praksis og på indlæg fra de forskellige nordiske deltagerlande.

De indledende manøvrer i forbindelse med dette nordiske seminar er endnu kun i opstartsfasen, men du vil kunne læse mere om emnet i de næste numre af NB.

Er du interesseret i at deltage i Nordicom eller i planlægningen af arrangementet, er du meget velkommen til at henvende dig til Militærnægterforeningen enten på tlf. 32 57 67 25 eller på e-mail (stilet til anja@FRED.dk).

Sluttelig kan det - for inspirationens skyld - anbefales at ta' et kig på de norske militærnægteres hjemmeside, som du finder på http://www.sivilarbeider.org

MNFs udsendte takker den norske velferdstjeneste for deres gæstfrihed og velvilje i forbindelse med det aflagte besøg og ser frem til forsættelsen af det gode samarbejde med de norske sivilarbeidere.