Historien om en bebudet krig. Vestmagternes indtrængen på Balkan og deres langsigtede mål.
Forlaget Arbejderen. 1999, 144 s. ill. ISBN: 87-89599-74-8. 70,- kr.

Sven Tarp udgav på forlaget Arbejderen i midten af maj en bog om den dengang igangværende Balkan-krig. Historien om en bebudet krig er skrevet ud fra en anti-imperialistisk vinkel. Det er bogens primære tese at krigen på Balkan ikke var et udslag af humanisme men snarere en konsekvens af den vestlige imperialisme. Bogen indeholder skarpe synsvinkler og analyser, og Sven Tarp uddeler drøje hug til et bredt spektrum af danske såvel som udenlandske politikere. Bogen er, udover at indeholde analyser som går ud over hvad pressen normalt skriver, et politisk indlæg i debatten.

Ifølge bogens omslag trænger Historien om en bebudet krig bag om de officielle vestlige påstande om krigens årsager, og den viser hvorledes, at krigen mod Jugoslavien var et led i en langsigtet imperialistisk plan. Vestmagterne med USA i spidsen ønskede ikke alene at sætte sig på hele Balkan. De ønsker også kontrol over de omkringliggende områder - især de rige oliekilder ved det Kaspiske Hav. Krigen handlede om olie, penge og magt. Den handlede om at sætte FN ud på et sidespor og give NATO en ny rolle som verdens politibetjent og overdommer på samme tid. men det handler også om modsætninger mellem USA og de vesteuropæiske stormagter, især Tyskland. Bogen viser, hvordan krigen på Balkan kan være et forspil til fremtidige og endnu større krige. Den retter derfor også en indtrængende appel til alle fredskræfter om at samle sig og vise deres styrke.

Humanisme som krigslist
Historien om en bebudet krig bidrager med en række velunderbyggede synspunkter om hvorfor krigen ikke blev iværksat ud fra humanistiske principper. Sven Tarp skriver balndt andet at "USA og NATO hævder, at de går i krig for at forhindre en humanitær katastrofe i Kosova. Men det foreløbige resultat af NATOs bomber har været en humanitær katastrofe af langt større omfang end den, som medierne beskrev før krigens start. Allerede i en senatshøring den 2. februar i år sagde CIAs chef george Tenet om den planlagte krig: "Beograd vil søge at knuse UCK en gang for alle, mens oprørerne vil få mulighed for at tilføje de serbiske styrker sværere tab. Begge sider vil efter al sandsynlighed optrappe angrebene mod civile". Og en talsmand fra Pentagon, Kenneth H. Bacon, sagde direkte, efter at krigen havde fremkaldt den forudsete humanitære katastrofe: "Jeg mener, at det er udtryk for historisk hukommelsestab, hvis nogen siger, at denne kampagne kom bag på dem".

Ingen respekt for menneskerettighederne
"Selvbestaltede håndhævere af internationale principper har altid udgjort en fare. De imperialistiske magter fortolker menneskerettighederne i lyset af det eneste princip, de kender: den nøgne interesse. Det er øjensynlig ikke en krænkelse af menneskerettighederne at smadre et helt lands økonomi. Det er er øjensynlig ikke en krænkelse af menneskerettighederne at ødelægge et helt lands radio- og tv-sendere. Det er er øjensynlig ikke en krænkelse af menneskerettighederne at forurene et helt land med radioaktive granater og forringet uran. Det er er øjensynlig ikke en krænkelse af menneskerettighederne at myrde tusinder af uskyldige arbejdere, bønder, kvinder, børn og gamle - serbere som albanere", skriver Sven Tarp.

USA har en masterplan
USA er en politisk dinosaur. USA har aldrig internationalt fået noget væsentligt politisk gennemført. Men hvor orderne og demokratiet ikke slår til, sætter USA militæret ind. USA er verdens stærkeste militærmagt. Som den dumme dreng i skolen bruger han i stedet sine muskler til at sætte sig igennem. I 1991 havde USA's præsident George Bush proklameret en "ny verdensorden". Ifølge Sven Tarp der henviser til Michel Collon: Poker Menteur. Editions EPO 1998, og The Pentagon White Paper. The New York Times, 8.3.1992, indeholder den såkladte Wolfowitz-rapport følgende udsagn: "Vores (USA's, red.) status som den eneste supermagt må opretholdes med militær styrke, som kan tage modet fra enhver nation eller gruppe af nationer, som ønsker at stille spørgsmålstegn ved USA's overherredømme. Vi må forhindre de industrialiserede lande i at udfordre Amerikas lederskab. Der må opretholdes en dominerende militærmagt for at tage modet fra mulige rivaler, så de ikke stræber efter en større regional eller global rolle. Den internationale orden sikres til syvende og sidst af USA, som må være i stand til at handle selvstændigt, når en kollektiv aktion ikke kan stables på benene. Vi må forhindre dannelsen af et selvstændigt europæisk sikkerhedssystem, som kan destabilisere NATO".

Dette var blot få af en lang række interessante oplysninger taget fra Sven Tarps tankevækkende bog Historien om en bebudet krig. Hele bogen er letlæselig, let forståelig og et befriende indslag i debatten. Alle der ønsker at få suppleret deres syn på hvorfor Danmark har været med til at starte en angrebskrig i Europa bør læse Historien om en bebudet krig.