Sære Alliancer - Politiske bevægelser i efterkrigriskdens Danmark

Søren Hein Rasmussens Sære Alliancer med undertitlen Politiske bevægelser i efterkrigriskdens Danmark er et omfattende værk der giver et detaljeret og spændende indblik i nogle af efterkrigriskdens vigtigste politiske bevægelser - herunder dele af fredsbevægelsen. Bogens omslag mener at "Sære Alliancer giver den første sammenhængende beskrivelse af de omstridte store danske folkebevægelser, som i hele efterkrigriskden gang på gang har sat liv i den offentlige debat om centrale politiske problemstillinger. Folkebevægelsrne udviklede deres eget indre liv og deres egen dynamik og bidrog således afgørende til det politiske og kulturelle fænomen, vi har lært at kende som græsrodsorganisering og græsrodsaktivitet. Hvordan det skal opfattes giver bogen - i livtag me dpolitologiske og sociologiske behandlinger af emnet - et nyt og anderledes bud på".

Bogen handler især om Dansk Fredskonference, Kampagnen mod Atomvåben, Vietnambevægelsen, Folkebevægelsen mod EF, Organisationen til Oplysning om Atomkraft, Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, Nej til Atomvåben og Kvinder for Fred. Forfatteren fremhæver "at der ikke er tale om en "bevægelsernes historie", kun om en forfølgelse af hovedlinjer...". Indledningsvis skriver forfatteren, at han vægter to ting i udvægelsen. For det første vægtes protesternes politiske baggrund som en grundlæggende betingelse for udvægelsen. En anden er anskuelse af bevægelserne som hjemsted for et bredt spektrum af organiserede politiske interesser. Selvom forfatteren dermed i sin indledning til dels begrunder sin afgrænsning og præciserer at der ikke er tale om en "bevægelsernes historie" er det ud fra et militærnægtersynspunkt skuffende at militærnægtelse slet ikke nævnes. Det er skuffende fordi militærnægtelsen gennem tiderne sandsynligvis på linie med øvrige bevægelser også har haft betydning for dansk politik. Jeg skriver sandsynligvis fordi der netop ikke er forsket særligt meget i militærnægtelse. Og netop en historiker som Søren Hein Rasmussen (f. 19579), adjunkt ved Historisk Institut, Aarhus Universitet kunne med sin veldokumenterede videnskabelighed og faglighed bidrage væsentligt til at kaste yderligere lys over militærnægtelsen. Jeg skriver sandsynligvis fordi mange inklusiv Hein Rasmussen i Sære Alliancer desværre bevidst eller formentlig ubevidst overser militærnægternes betydning i diverse andre folkelige bevægelser - at det blandt andre var militærnægtere, der var drivkraften bag eksempelvis Aldrig mere Krig, Militærnægterforeningen, Vietnambevægelsen og især Atomkampagnen og NtA, de tre sidstnævnte som netop er genstand for Rasmussens undersøgelser. Militærnægtere har ofte haft flere kasketter på. Det er et område der åbentlyst behøver at blive udforsket, men derfor er Sære Alliancer stadig et glimrende indblik i dele af de danske bevægelser i efterkrigriskden. Især for folk der ikke har været en del af freds- og eller øvrige bevægelser for nylig giver bogen en god fornemmelse af de problemer og forhold bevægelserne har været underlagt, ikke mindst de indbyrdes konflikter der har været imellem de forskellige grupperinger. Konflikter der kan være uforståelige for en "nyankommen" der færdes i blandt andet fredsbevægelsen, senest - desværre - eksemplificeret med "fredbevægelsens" samarbejdsproblemer i forbindelse med Balkan-krigen. Hvis man læser Heins bog får man et lille indblik i disse konflikter der tilsyneladende går langt tilbage og som tilsyneladende stadig ligger latent og spøger. Derfor ville det også have været rart hvis Søren Hein Rasmussen der selv har været medlem af Ún af de implicereede organisationer nemlig Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, beskrev sin egen deltagelse i bevægelserne grundigere. Det forbigåes. Endvidere forbigås spørgsmålet omkring såvel udenlandske som indenlandske efterretningstjenesters rolle i de folkelige bevægelser. En dimension der er blevet højaktuel de seneste år, ikke mindst for Søren Hein Rasmussen selv, der netop i år er blevet vraget til den gruppe, der skulle foretage en historisk undersøgelse af efterretningstjenesten.

Alligevel er bogen en af de bedste, grundigste og mest detaljerede på markedet i perioden. Bogen er en fin introduktion for såvel "gamle" som "nye fredsaktivister.

Søren Hein Rasmussen
Sære Alliancer - Politiske bevægelser i efterkrigriskdens Danmark. Odense Universitetsforlag 1997. 367 s. ISBN 87-7838-252-1
Odense Universitetsforlag
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Tlf.: 66 15 79 99
E-post: press@forlag.ou.dk