Fredsbomber

Fredsbomber over Balkan. Konflikten om Kosovo. Manifest Kulturproduktion AB. Malmgårdsvägen 32, 116 38 Stockholm. Tlf.: 08-556 038 63. E-post: manifest@manifest.se. ISBN: 91-89291-02-6. Tryk; Nørhaven, Viborg 1999.

Fredsbomber over Balkan er en reaktion og protest mod krigen på Balkan. Hvor end forskellig forfatterne til denne bog har opfattet situationen på Balkan, så deler de alle den opfattelse at NATOs bombninger af Jugoslavien ikke gavnede freden eller sikkerheden, hverken i regionen, i Europa eller i verden. Bogen indeholder skribenter fra mange forskellige politiske retninger, lige fra venstre til højre. Her findes EU-venner og her findes EU-kritikere. Der findes dem som opfattes mere serbvenlige og dem som opfattes mere albanvenlige. Der findes dem som tror på militær indgriben og dem som afviser al udenlandsk indblanding. Dem som fortsat tror på NATO og dem som aldrig har troet på NATO. Det er forfatternes forhåbning at bogen skal give en uddybende kendskab til konflikten, at den skal stimulere til debat, og at den skal kunne hjælpe med at tage stilling.

Det gør den. Bogen er alsidigt indlæg der kan være med til at nuancere debatten. Læs den. Når trykning og distribution er betalt går overskuddet til Røde Kors og deres hjælp til ofre på alle sider af konflikten i og omkring Kosovo.