Fredens Gränsland

Fredens Gränsland. En debatbok om konflikthantering af Eva Ekselius, Björn Hettne, Magnus Jiborn, Johan von Schreeb, Dan Smith, Peter Wallensteen. Pax Förlag Sverige. Tryk: Gotab, Stockholm 1999. Udgivet af Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Boks 4134, 102 63 Stockholm. Tlf.: 08 702 18 30. ISBN: 91 85678 55-4

Den kolde krig er slut, og FN har fået større mulighed for at agere når freden trues - skulle man tro. Men alligevel forekommer der krig, folkemord og grove krænkelser af menneskerettighederne, ofte i årevis uden at verdenssamfundet reagerer. Diskussionen om konflikthåndtering og konfliktforebyggelse er mere aktuel end nogensinde. Hvilke muligheder har omverdenen for at agere? Hvem har ret til at agere og hvordan? Disse spørgsmål debatteres i "Fredens gränsland". Med udgangspunkt i egne erfaringer diskutterer seks forfattere krigens årsager, den humanitære hjælp som omverdens alibi, kvinders rolle i krigen, den forandrede verdensorden og fredsbevægelsens rolle. Bogen er høj aktuel og præsenterer ideer som giver en god grund til fortsat debat omkring disse svære spørgsmål.