Forringet uran forurener Balkan
Den amerikanske regering indrømmer brugen af forringet uran på Balkan

Af Cath Bann og Clare Frisby

Ved et pressemøde mandag d. 3. maj 1999 bekræftede det amerikanske forsvarsministerium brugen af forringet uranium ammunition under krigen på Balkan. Aktivister og analytikere har haft denne mistanke længe, men dette var den første direkte bekræftelse fra en repræsentant fra det amerikanske forsvarsministerium. Bekræftelsen kommer efter længere tids forvirrende og svage udtalelser fra NATO. NATO ville hverken be- eller afkræfte brugen af forringet uran-ammunition. Grundet brugen af forringet uran-ammunition, kan Serbien og områder i Kosovo måske opleve samme problemer som Irak. Stigende tilfælde af kræft, handicappede nyfødte, og sygdomme der af medicinske eksperter menes at være forårsaget af forringet uran, er næppe den ideelle forudsætning for velfærd i området i tiden efter krigen. Det er en forfærdelig krænkelse af menneskerettighederne at forårsage civile skader mange år efter krigen og at forårsage ukendte skader på miljøet. Det kan ikke siges at være med til at styrke freden og stabiliteten som området indtrængende behøver.

Uansvarligt at bruge forringet uran
Formålet med Kampagnen mod Forringet Uran (Campaign Against Depleted Uranium) er blevet endnu vigtigere. Vi må arbejde for et globalt forbud mod produktion, testning og brug af forringet uran. Der er tilstrækkelig bevis for at forringet uran har forvoldt skader og sygdomme blandt irakiske krigsveteraner og irakiske civile. Det er uansvarligt af den amerikanske regering at benytte våben som tydeligvis er særdeles farlige uden hensyntagen til enhver militær eller civil distinktion

Forkortet, redigeret og oversat af redaktionen

Du kan få tilsendt yderligere materiale ved henvendelse til Campaign Against Depleted Uranium, c/o Greater Manchester and District CND, One World Center, 6 Mount Street, Manchester M2 5NS, Telefon: +44 0161 834 8301, Fax: +44 0161 834 8187, E-post: gmdcnd@gn.apc.org


Hvad er forringet uran?
Atomkraft-værker og atombomber benytter kernekraft. Radioaktivet materiale spaltes, udløser varme og dermed energi. Dette princip benyttes i atomkraft-værker og atombomber. Under processen spaltes uran 235-isotopen fra uran. Det tilbageblevne uran, som er 99,8 % uran 238, kaldes 'forringet' uran. Som et resultat af mere end 50 års brug af uran, vedligeholder det amerikanske energiministerium alene i øjeblikket en mængde på flere tusinde tons radioaktivt-affald.

Forringet uran er et radioaktivt og kemisk giftigt nuklear affaldsprodukt, som blandt andet bliver benyttet i våbenproduktionen. Brugen af forringet uran i fortrinsvis pansergennemtrængende ammunition har nemlig vist sig at give en øget stabilisation og slagkraft i det panser-gennemtrængende ammunition. Blandt korttids- og langtids-virkningerne af inhalering og indtagelsen af forringet uran-partikler er lever- og nyre problemer, nedsat immunforsvar, problemer med reproduktionen, kræft og handicappede eller døde nyfødte. der er blevet registreret en stigning af børnemisdannelser og kræft i områder i Irak som blev bombet, men også i områder hvor man har testet den forringede uran ammunition, som for eksempel i Skotland.

Kilde: Kampagnen mod Forringet Uran's introduktionspakke, CADU(Campaign Against Depleted Uranium) briefing pack, Introduction, What is Depleted Uranium. (Oversat og redigeret af PM Hansen).


Forringet urans effekt på den irakiske civilbefolkning
Af Maggie O'Kane

Forringet Uran blev første gang benyttet i 1991 under Golf-krigen. Siden er rapporter om krigens ødelæggende indvirkning på irakiske civile indløbet. Forringet uran er i søgelyset. Irakiske sundhedseksperter og en en række vestlige journalister som har besøgt Irak har fortalt om horrible sundhedsmæssige skadevirkninger og deres mulige tilknytning til forringet uran ammunition.

En million runder af kugler glasseret med uran blev affyret under Golfkrigen. De skar sig gennem tanks. Dette er hvad de gjorde ved mennesker.

Irakiske deformede børn. Ofre for en krig de ikke kendte.
"Dette er begyndelsen", siger Dr. Jawad-al Ali, en børnelæge på the Royal College of Surgeons. Han har sit virke i det sydlige Irak's største hospital og har brugt tre år på at forske i genetiske defekter og kræfttilfælde hos børn. "Der er sket noget med vores miljø under den krig. Måske det var forringet uran eller måske det var andre kemikalier frigjort under bombningen der forårsager disse forandringer - det kan ikke siges med sikkerhed, men et eller andet er det sket med vores miljø. Vi ser det også i naturen og i landbruget. Det er klart der er undergået en eller anden form for genmodifikation siden krigen".

25 år gamle Dr. Zenad Mohammed foretager sin egen overvågning af problemet. Hun er gravid i femte måned og går til fødselsforberedelse på Saddam Husseins undervisningshospitak i Basra. De sidste tre måneder har Dr. Zenad, rædselsslagen for at give fødsel til et deformt barn, registreret fødselsdefekter på fødselsafdelingen hvor 20-30 børn fødes dagligt. Hun opbevarer sine notater i en lille grå notes bog. Her lister hun køn, fødselsdato og barnets vægt. I en fjerde kolonne noterer hun deformiteter. Hun siger: "I august var der tre babyer uden hoved. Fire havde abnorme store hoveder. I september var der seks uden hoved, ingen med store hoveder, men to med korte lemmer. I oktober var der Ún uden hoved, fire med store hoveder og fire med deforme lemmer og andre deformiteter".

Ved en to-dages konference i Bagdag [dec. 1998], hvor man diskutterede brugen af forringet uran i Golfen, var der ringe udenlandsk interesse. "Problemet er at ingen tager os seriøst", siger Dr. Sami-al-Arajick, konferencens organisator. "De siger det er irakisk propaganda. Men det er et mareridt og det er et mareridt der ikke kun vil forfølge os irakere".

Kilde: Kampagnen mod Forrringet Uran's introduktionspakke, CADU briefing pack- Effects of DU on Iraqi Civilians, som igen er et uddrag af en artikel skrevet af Maggie O'Kane i Guardian 2 21.12.1998. (Oversat og redigeret af PM Hansen).


Golf-krigs veteran dør
Uran 238 formentlig stærk medvirkende årsag

Terry Riordon, 45 år gammel var Golf-krigs veteran. Han var den første canadiske veteran der blev testet positiv for uran 238. Han fik resultatet at vide et par dage før sin død torsdag den 29. april. "Han blev dræbt af USA's og Storbritanniens brug af uran 238 våben", skriver Ray Bristow i CADU News, nr. 1 sommer 1999.