Vicegenaralauditøren:
Erik Fournais begik tjenstlig forseelse og FE-officerer løj under ed
Af Øjvind Vilsholm

D. 17. august offentliggjorde Vicegeneralauditør Niels Christiansen sin rapport om FE's overvågning af MNF i perioden 1970-78. Niels Christiansen slår fast, at den daværende chef for Forsvarets efterretningstjeneste, oberst Erik Fournais "begik en tjenstlig forseelse", da han udleverede oplysninger om MNFs bestyrelsesmedlemmer til den konservative politiker Knud Østergaard.

God beskrivelse af MNF
"Det kan næppe komme som nogen overraskelse, at det ikke var helt efter bogen, men det er glædeligt, at Niels Christiansen kommer til samme konklusion", siger Peter Mikael Hansen fra MNFs bestyrelse. "Vi havde frygtet, at vicegeneralauditøren ville være nået frem til, at MNF var så farlige i 70'erne, at alle kneb gjaldt, men så galt gik det altså ikke."

Niels Christiansen havde ellers brugt meget energi på at interviewe gamle MNF-aktivister og havde spurgt særligt interesseret til ulovlige aktiviteter.

MNF-medlem Holger Terp er ekspert i fredsbevægelsens historie. Han har læst rapporten, og udtaler til NB, at Niels Christiansen skal have ros for en god beskrivelse af MNFs virke i 70'erne. Vicegeneralauditøren har altså hørt efter, hvad de gamle MNF-aktivister har fortalt.

FE's motiver
Vicegeneralauditøren har ikke haft mulighed for at gennemse Knud Østergaard papirer i Rigsarkivet ifølge rapporten, fordi Knud Østergaards søn mener, at Jyllandsposten har misbrugt papirerne, da sønnen gav avisen lov til at se dem

Holger Terp gør også opmærksom på en væsentlig undladelse i Niels Christiansens rapport: "Vicegeneralauditøren glemmer helt at se på FE's motiver for at gå så meget efter MNF," forklarer Holger og fortsætter: "Det er jo helt oplagt, at MNF's afsløring af samarbejdsaftalen mellem forsvaret og CF har gjort FE edderspændt rasende. Det har selvfølgelig villet hævne sig på foreningen ved at afsløre, at de var en samling forbrydere og landsforrædere."

Løgn under ed var "uheldigt"
Niels Christiansen slår også fast i sin rapport, at kaptajnløjtnant Ulrik Schmidt løj overfor Kommisisionsdomstolen i 1977, da han vidnede i sagen om FE's aflytning af MNFs generalforsamling i 1970 - den såkaldte operation Kirkeklokke. Kommandørkaptajn Erik Harder udtalte sig også "delvis forkert" under vidneansvar. Ulrik Schmidt og Erik Harders vidneudsagn var i sin tid med til at frikende FE.

Forsvarsminister Hans Hækkerup finder det "uheldigt", at de to FE-officerer "objektivt set ikke udtalte sig korrekt" under vidneansvar.

Vicegeneralauditøren konkluderer, at evt. strafansvar for længst er forældet, så han finder det ikke formålstjenligt, at tage stilling til, hvad han kalder "hypotetisk tiltale". En pæn måde at komme udenom at slå fast, at d'herrer Fournais, Schmidt og Harder burde have været straffet.

"Vi gør som vi altid har gjort"
Vicegeneralauditørens rapport bærer i øvrigt endnu en pind til Erik Ninn Hansens ligkiste. Erik Fournais har nemlig forklaret, at både FE og PET var meget bekymrede over KVR-regeringens erklæring fra den 30. september om "at registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed". Ifølge Fournais var både han selv og PETs daværende chef Arne Nielsen enige om, at loven skulle overholdes. Men det var svært, for hverken forsvars- eller justitsministeren ville præcisere erklæringens indhold. Tværtimod udtalte daværende justitsminister Erik Ninn Hansen (senere kendt fra Tamil-sagen): "Vi gør, som vi altid har gjort, uanset hvad der bliver sagt udadtil."

MNF styret østfra
Kaptajnløjtnant Ulrik Schmidt har forklaret, at MNF ifølge en unavngiven general skulle være styret østfra. Derfor fulgte Ulrik Schmidt med i MNFs blade. Men han oplyser også, at han ind imellem måtte "hive ældre officerer ned på et realistisk niveau", når det gjaldt militærnægtere...

Hver 20. dansker registreret hos FE!
Vicegeneralauditøren konkluderer, at der ikke er grundlag for at antage, at MNF's medlemmer blev registreret i FE's centrale personregistratur eller arbejdskartoteker. At der ikke er grund til at antage det, skyldes måske, at arkiverne er slettet. I rapporten vurderer Niels Christensen nemlig, at hele 270.000-297.000 mennesker dengang var registreret hos FE - mere end 20. dansker inkl. spædbørn. Langt de fleste kom i arkivet fordi de skulle sikkerhedsgodkendes som militært eller civilt personel i forsvaret, skynder Niels Christiansen sig dog at tilføje. Har forsvaret så mange ansatte?

Erik Fournais har i øvrigt forklaret, at PET overtog arbejdet med "yderligtgående organisationer - f.eks. MNF" i 1970-71. Det samme har andre FE-chefer og ansatte forklaret. Holger Terp anfører, at adskillige politimænd har sagt, at der ikke var en skarp opdeling mellem FE og PET. Og nu ved vi, at FE interesserede sig for MNF i 1989, men det skriver Niels Christiansen ikke noget om, for hans rapport omhandler kun perioden 1970-78...