Åbent brev til den danske regering - d. 11.8.1999

Støt militærnægterne
Det er sund fornuft at støtte dem der ikke vil deltage i krigen.

FN har anerkendt militærnægtelse som en menneskeret. Deraf følger, at militærnægtere der bliver udsat for straf i forbindelse med deres miltærnægelse også bliver udsat for en overtrædelse af deres menneskeret - at nægte militæret. På den baggrund bør Danmark der har tilsluttet sig FN's menneskerettighedserklæring, støtte flygtede militærnægtere, hvis de bliver udsat for en i forhold til dansk lov uforholdsmæssig streng straf - uanset hvor de kommer fra.

På det seneste er debatten blusset op omkring serbiske flygtninge
Én gruppe af serbiske flygtninge,er flygtninge fra Østslavonien, et område i Kroatien. Disse flygtninge, blandt andet serbiske militærnægtere, skal selvfølgelig have en individuel bedømmelse i forbindelse med deres asylansøgninger. En bedømmelse hvor deres egne oplysninger opvejes med andres. Et forhold der her bør have en særlig vægt, er deres militærnægterstatus.

En anden gruppe der har været fremme i debatten på det seneste, er de serbiske militærnægtere fra Jugoslavien. Disse militærnægtere er blevet opfordret til at nægte af blandt andre af NATO, europaparlamentsmedlemmer, fredsbevægelser etc. NATO har benyttet disse nægtere til at få informationer. Disse nægtere risikerer nu, i forhold til dansk lov, en uforholdsmæssig streng straf. Disse nægtere der nægtede at deltage i, hvad vesten har kaldt krigsforbrydelser, risikerer nu strenge straffe. Vesten, og Danmark, har en forpligtigelse til at gøre en aktiv indsats for at give ophold til disse nægtere, hvis de ønsker det.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og frihed, Aldrig mere Krig og Militærnægterforeningen gør opmærksom på Danmarks internationale forpligtelser i forbindelse med overholdelsen af FN's mennekserretighedserklæring. En forpligtelse der byder at tage imod militærnægtere der flygter fra en i forhold til dansk lov uforholdsmæssig streng straf.

Med venlig hilsen

Peter Mikael Hansen

P.v.a
Militærnægterforeningen
Annelise Ebbe

P.v.a
Kvindernes Internationale Liga
For Fred og Frihed
Gert Grønnegård

P.v.a
Aldrig mere Krig