Berlin - Europas nægterhovedstad
I Tyskland nægter over 40% og 10% bliver erklæret 'uegnet' til tjeneste, skriver den tyske nægterorganisation Zentralstelle KDV.

Af Peter Mikael Hansen

De tyske nægtertal er behæftet med usikkerhed. Det er tilsyneladende ikke helt nemt at få opgjort det eksakte antal tyske militærnægtere. I starten af året proklamerede det europæiske militærnægterkontor, EBCO, at der var 51% militærnægtere i Tyskland. EBCO fremlagde tallene i en pressemeddelelse, men det har ikke efterfølgende være muligt at få EBCO til at verificere tallene.

Men den tyske nægterorganisation Zentralstelle KDV, bekræfter at de tyske nægtertal har været støt stigende de sidste år og stadig stiger. KDV mener, at det faktiske militærnægtertal i Tyskland er steget til godt 40%, og at der dertil skal lægges 10%, som er blevet erklæret 'uegnede'.

Antallet af tyske nægtere de sidste tre år:

Antal undergået lægelig bedømmelse (= totale antal af personer der kan udskrives)

1996 = 418.181
1997 = 427.521
1998 = 417.815

Totale antal ansøgninger til militærnægtertjeneste:

1996 = 156.763 (37,49 % af alle der kan udskrives)
1997 = 154.972 (36,25 % af alle der kan udskrives)
1998 = 171.657 (41,08 % af alle der kan udskrives)

Dette er Tysklands forsvarsministeriums egne officielle tal. Der foreligger endnu ikke tal for 1999. På trods af Kosovo-krigen, forventer KDV ikke flere militærnægtere.

Næsten alle militærnægteransøgninger bliver accepteret af den tyske militærnægteradministration. "Man skal huske på at omkring 10% af alle personer der bliver undersøgt på sessionen bliver erklæret "ikke egnet til militærtjeneste", og dermed heller egnet til militærnægtertjenesten", oplyser den tyske nægterorganisation KDV, og KDV mener derfor at der "overordnet er tale om 50% militærnægtelse i den tyske ungdom".

For yderligere indformation:

Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen e.V.
Dammweg 20, 28211 Bremen
Tel.: 0421/340025 Fax: 0421/3479630
E-Mail: Zentralstelle.KDV@t-online.de
Internet: www.dfg-vk.de/zentralstelle-kdv