Lettere at nægte

Officielt ansøgningsskema fra 1. juli

- Af Øjvind Vilsholm


Nu er der endelig indført et ansøgningsskema for folk, der vil være militærnægtere. Siden d. 1. juli har det været muligt at få tilsendt et ansøgningsskema fra Militærnægteradministrationen, som man blot skal udfylde med navn, adresse og cpr.nr. inden man underskriver det.

Ansøgningen er enkel og det eneste, en vordende militærnægter skal skrive under på er følgende: "Da militærtjeneste af enhver art og tjeneste i redningsberedskabet er uforenelig med min samvittig-hed, ansøger jeg herved om at blive overført til militærnægtertjeneste.

Man kan få udleveret et ansøgningsskema på sessionen. Faktisk er det sådan, at sessionen skal udlevere et ansøgningsskema og en vejled-ning til alle, der udtrykker interesse for at nægte.

Man kan indsende skemaet med det samme, men man kan også vente, hvis man hellere vil det. Sidste frist for at indsende skemaet er de sædvanlige fire uger, efter man har modtaget sin indkaldelse. Når først den frist er overskredet, kan man ikke længere bruge skemaet. Hvis man vil nægte efter 4-ugersfristen, skal man redegøre nærmere for sin samvittighed, og hvornår og hvordan den er opstået.

Administrativ lettelse
Egentlig er skemaet ikke nogen nyskabelse. Militærnægterforeningen har i årtier haft et lignende ansøgningsskema, som Militærnægteradministrationen har accepteret fuldt ud. Indførelsen af ansøgningsskemaet er blot en offentliggørelse af den mangeårige praksis. Og det gør jo en væsentlig forskel, at en sessionssøgende fra officielt hold får at vide, at man kan søge på et skema. På den måde får alle det at vide - også dem, der ikke kontakter MNF.

Militærnægteradministrationens kontorchef, Aage Spindler, var straks positiv, da Indenrigsministeriet spurgte ham om hans syn på indførelsen af et ansøgningsskema: "Vi har faktisk i flere år gået hernede (i Slagelse, red.) og talt om, at det ville være en god idé med sådan et skema. Det er lettere - både for os og for den, der søger. Vi slipper for at læse lange breve igennem og skulle vurdere, om det nu også er et samvittighedsmæssigt spørgsmål, der ligger til grund for ansøgningen. Og den, der søger, kan nu være helt sikker på, at han skriver det rigtige," siger Aage Spindler til NB.

Man kan stadig få afslag
En militærnægter kan selvfølgelig stadig vælge af formulere sin ansøgning selv. Det kan jo være, at man ikke har et ansøgningsskema, eller at man af en eller anden grund har lyst til selv at bestemme, hvad der skal stå i ens ansøgning. "Rent administrativt er der ingen forskel på, hvilket papir man vælger at udfylde," fastslår Aage Spindler og tilføjer: "Om der så er lokumspapir, folk skriver på, så er det indholdet i ansøgningen, der er afgørende.

Aage Spindler siger videre: "Når folk vælger selv af formulere ansøgningen, vil vi behandle dem på samme måde, som vi hele tiden har gjort." Det gælder også, hvis en ansøger, der selv har formuleret sin ansøgning, får skrevet noget, hvor der ikke lever op til lovens krav om en samvittighedsmæssig begrundelse. "Hvis vi får en ansøgning, der ikke kan imødekommes, så vil vi selvfølgelig give vedkommende et afslag," lover Aage Spindler.

Spindler kan dog godt forstille sig, at Militærnægteradministrationen vil vedlægge et ansøgningsskema "til orientering", hvis der er tvivl om, hvad den, der søger, egentlig mener.

D. 19. august havde Militærnægteradministrationen allerede modtaget tre af de nye ansøgningsskemaer.

Udvidelse af ansøgningsfristen på vej
Der er udsigt til, at militærnægtere nu kan vente yderligere fire uger med at indsende deres nægterbegæring. Ifølge kilder, der står regeringen nær, vil den hidtidige frist på fire uger, efter man har modtaget sin indkaldelse blive udvidet til en frist på otte uger.

Ændringen vil blive foretaget i forbindelse med den ændring af værnepligtsloven, som kommer til behandling i den kommende folketingssamling.

Øjv.