I wasn't brought up to kill,

I will not bring my son up to kill.

- Af Lars Petersson

Hovedtema
Sidste nummer af NB ( nr. 2 April 1998) har selve værnepligten som hovedtema. Efter den kolde krigs ophør er dette tema i højere og højere grad kommet på dagsorden over hele Europa. Flere betydende lande har afskaffet, eller er ved at afskaffe, denne gamle tradition om at unge mænd rutinemæssigt skal oplæres i at slå sine medmennesker i hjel.

Foreningens primære mål
Som nyt medlem af Militærnægterforeningen, havde jeg forestillet mig, at netop denne forening så selve afskaffelsen som det primære mål. Det er jo godt nok at have retten til at bruge sin samvittighed til at sige nej, men nok ville det vel være et fremskridt, hvis den enkelte overhoved ikke blev stillet overfor dette valg.

Besynderlig tanke
Unge mennesker på 18 år er bestemt ikke altid modne nok til at tage sådan en afgørende beslutning. Valget er jo desuden totalt på samfundets præmisser, da loven og praksis, hvis det skulle være nødvendigt, til hver en tid kan laves om. Det kan være at det i øjeblikket er nemt at erklære sig som militærnægter, men i det øjeblik alt for mange unge nægter at være soldat og pladser-ne ikke kan opfyldes, ville det være meget nemt at indføre skærpede "krav til den enkeltes samvittighed". Denne "ret" bygger således alene på tilgang og efterspørgsel. Besynderlig tanke egentlig at skulle forklare, hvorfor man ikke vil dræbe andre mennesker!

NB bruger gamle klicheer
Lederen spørger, om vi skal udskifte den "almene" værnepligt med en "økonomisk" og svarer stort set, at det skal man ikke. Det undrer mig at NB bruger gamle klicheer som at militæret, hvis det var professionelt, ville kunne udgøre en fare for samfundet og for de grupperinger som så ikke længere selv skulle være repræsenteret i det samme militær. Til det er der to ting at sige: Det er, og det må slås fast, ikke de værnepligtige der har indflydelse på et militært systems politiske ståsted. Som værnepligtig er man sat helt udenfor indflydelse. Hvis man fore-stiller sig noget andet, må det bygge på katastrofalt manglende kendskab til den faktiske virkliged på dette område. Det er kort sagt, som også Jørgen Johansen tidligere formand for WRI skriver, et svagt argument.

Værnepligtshære lige så farlige
Alle Jørgen Johansens eksempler med værnpligshære der er blevet sat ind i indenrigspolitiske magtovertagelser er vigtige. Man kan spørge sig, hvilken politisk kontrol den kæmpemæssige værnepligtshær under Hitler havde? Dette krigsvanvid var afhængig af lydige, tvungne værnepligtsoldater. Værnepligtsystemet opbygger ikke unge mænd til at tænke selvstændig. Det gør dem til villige redskaber i hænderne på dem, der har magten. Dette kan være en diktator, men det kan også gælde helt ned til den laveste offi-cersgrad.

Sig selv overflødig
Det kan vel ikke være sådan at Militærnægterforeningen ønsker en værnepligtshær alene for at ikke gøre sig selv overflødig....? Enhver organisation, forening, der arbejder for at bedre menneskers levevilkår må da have som sit fremmeste mål at gøre sig selv overflødig. Ønsker man, efter afskaffelsen af værnepligten, at arbejde videre med at bekæmpe militarismen, kan man jo så bagefter kaste sig over det professionelle forsvar og våbenindustrien. Problemerne er jo i virkeligheden så voldsomme, at der ikke er nogen større risiko for at pacifister i overskuelig tid kan gøre sig selv arbejdsløse.

Bekvemmelighedsnægter
Esben Møller Nielsen nægter at være soldat, men er for værnepligt! Dette er vel et indlæg som man må overveje, om man vil tage seriøst. Jeg spørger mig; Er EMN hvad man kunne kalde en bekvemligsnægter? "Jeg vil ikke selv men det er i orden at man tvinger de andre".....

I fængsel for ikke-vold!
Unge mænd er den samfundsgruppe som er mest udsat for at præges til vold og til voldelig adfærd. De er stærkt overrepræsenterede i voldsstatistiken og i fængslerne. Netop denne gruppe skal man, ifølge en demokratisk lovgivning, desuden kunne straffes for at ikke ville vold! Netop denne gruppe skal forklare, hvorfor de ikke ønsker vold! Netop denne gruppe kan komme i fængsel for ikke at ville vold! Jeg synes denne situation er absurd.

NB's leder glemmer
Det er rigtig som NB's leder siger, at tidligere soldater kan have svært ved, at indordne sig i et civilt samfund. Hvad man glemmer er, at dette fænomen ikke på nogen måde har noget med professionalisme at gøre. Post traumatisk disorder, som det så fint hedder, kan ramme alle som har været udsat for belastninger af denne art. Der er nationalt og internationalt utallige eksempler på mennesker som efter krigstraumer og almindelig militæruddannelse er blevet følelsesmæssigt afstumpede. Jeg har personligt stødt ind i eksempler fra den amerikanske hær som efter almindelig rekrutuddannelse er blevet følelsesmæssigt afstumpede, hårde aggressive over for alt og alle og lidende af alskens psykiske traumer. Jeg kender en tidligere værnepligtig fra den israelske hær, der render rundt i Københavns gader, drikker og er voldelig. Et ødelagt menneske. Hvem har ansvaret for at denne unge mands liv er ødelagt? Han var ikke professionel.

Værnepligt for alle
Hvis man skal have en hær bestående af værnepligtige mennesker, vil jeg foreslå følgende: Sæt værnepligtsalderen op til 35 og derudover og gør det til en pligt for alle. Afskaf den diskrimi-nerende lodtrækning og kønsdiskrimination. Hvis den enkelte så er utilfreds med systemet så har han/hun i hvert fald haft 17 år hvor han/hun kunne have påvirket beslutningerne i en anden retning. Den groveste side med den nuværende værnepligt er, at dem det går ud over ikke har haft det ringeste at skulle have sagt.

Psykisk ødelagt
"I wasn't brought up to kill, and my child shall not be brought up to kill." Jeg glemmer aldrig disse ord fra den psykisk ødelagte Vietnamveteran, som i et fjernsynsinterview sad foran et hav af pilleglas og rystede over hele kroppen. Hans liv var i ruiner. Hvem var den skyldige?

Kujonagtigt
Jeg skal ikke her gøre mig til sagkyndig, om hvorvidt et samfund skal skyde igen, hvis det bliver angrebet, men lad være med at misbruge de unge. Lad være med at misbruge dem, der aldrig har haft stemmeret til selv at deltage i beslutningerne. Det er dog utrolig kujonagtig at sætte sine børn ind for at løse de problemer, vi ikke selv kan løse. Vor herre bevares.

Lars Petersson
Tidligere værnepligtig soldat og sygeplejerske, bl.a. på militærpsykiatrisk afdeling på Rigshospitalet.