Forslag om militær værnepligt til alle mænd i USA

Få muligheder for undtagelse

Ifølge lovforslag HR 3598 skal alle mænd i alderen 18-22 år med amerikansk statsborgerskab i fremtiden aftjene militær værnepligt i en periode mellem 6 og 12 mdr., skriver det USA baserede Center on Conscience and War. Kun få undtagelser foreslås.

Således skal eventuelle militærnægtere igennem en obligatorisk militær grunduddannelse, dog med mulighed for undtagelse i egentlig våbenbrug. Efter den militære grunduddannelse kan militærnægteren aftjene civil tjeneste.

Ifølge lovforslaget skal militær værnepligt stadig ikke gælde for kvinder, men for første gang i USA’s historie, skal kvinder have muligheden for at melde sig frivilligt til værnepligts-systemet. (Hidtil kan kvinder ifølge loven kun melde sig til professionel tjeneste). Værnepligtslønnen foreslås at beløbe sig til 35% af den nuværende rekrut-løn.

Hjemmesiden www.nisbco.org bringer bl.a. en analyse af lovforslagets konsekvenser og en opfordring og anvisning til at arbejde imod forslaget.