Ny fredsuddannelse i Norge

Af Øjvind Vilsholm

Universitetet i Tromsø udbyder fra efteråret en overbygningsuddannelse i freds- og konfliktforskningen. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse, og den varer i to år. Tromsø satser på, at uddannelsen kan tiltrække mange udenlandske studerende og af samme grund foregår al undervisning på engelsk. Udgangspunktet er altså tværfagligt med mulighed for, at man kan specialisere sig inden for sine egne interesseområder.

Fra årsager til løsninger
Tromsø Universitets uddannelse i freds- og konfliktforskning henvender sig bredt til studerende inden for humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Kravet for at blive optaget på uddannelsen er, at man har en bachelorgrad indenfor et af de tre hovedområder.

Første år af uddannelsen er intensivt tilrettelagt med fokus på kursusundervisning, gruppearbejde og eksamen. Andet indeholder specialiseringskurser og specialet, som skal være empirisk baseret. Uddannelsens tager udgangspunkt i årsagerne til konflikter der er politiske, historiske, økonomiske og juridiske perspektiver.

Man ser på kulturelle forskelle, etniske og religiøse forhold og så ser man meget relevant på socialisering, pædagogik og kommunikation. Endelig behandler uddannelsen forskningsmetoder og etik i fredsforskningen.

Hvis du vil vide mere
www.peace.uit.no kan du læse mere om uddannelsen, og har du spørgsmål, kan du skrive til mail@peace.uit.no. Hvis du er interesseret i at vide mere om optagelsen, kan du kontakte Tromsø Universitets internationale studievejleder på int.stud@adm.uit.no eller på tlf. 0047 776 44 968.

Ansøgningsfristen er 15. april